Saleziánske LABoraórium v Prešove navštívili stovky mladých

(Prešov, 2. augusta 2018) – Počas národného stretnutia mládeže v Prešove, na konci júla, sa konalo v tamojšom saleziánskom stredisku aj Saleziánske popoludnie angažovanosti. Išlo nielen o stretnutie sa mladých ale aj o odpoveď pápežovi Františkovi na jeho výzvu, aby sa mladí angažovali vo svojom okolí.

A pretože mladí v saleziánskom prostredí sa angažujú najmä v oblasti výchovy a evanjelizácie – toto popoludnie bolo zamerané práve na animátorstvo. To je ten saleziánsky spôsob ako sa angažovať pre druhých. Popoludnie angažovanosti pre saleziánsku mládež malo teda názov LABoratórium – a cieľom bolo ponúknuť a motivovať mladých ku skutočnej službe animátora.

Do priestorov saleziánskeho strediska v Prešove sa zišlo v piatok 27. júla popoludní asi päťsto mladých. Ponuka bola pestrá: mohli zažiť na vlastnej koši, že hrať sa neznačí len vypĺňať voľný čas, delili sa o svoje skúsenosti z animátorstva a objavovali nanovo jeho význam, spoznávali aj svoje umelecké vlohy, s profesionálnou basketbalistkou hovorili o hodnote športu, z prvej ruky sa dozvedeli viac o misii v Azerbajdžane, dostali prvú ochutnávku z nového projektu Teológia pre mladých a nechýbali ani rozhovory o povolaní a o možnosti misijného dobrovoľníctva.

Popri týchto rôznych workshopoch mali mladí priestor sa aj zahrať, zatancovať si mládežnícke spoločenské tance, stráviť čas rozhovormi so saleziánmi či saleziánkami, a rovnako využili aj možnosť modlitby v miestnom kostole, kde bola celý čas vystavená k adorácii Sviatosť oltárna.

„K saleziánskej charizme patrí, aby sa mladí takto spoločne stretali a aby sa tešili z toho, že sú spolu, a pritom sa môžu stretnúť aj s Pánom Bohom. Asi sa nám to podarilo naplniť práve týmto stretnutím – byť spolu a tešiť sa. Pán Boh to požehnal, od počasia, až po ochotných ľudí, ktorí na tom všetkom spolupracovali; bolo to tak v Božích rukách,“ zhodnotil s radosťou delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík.

Spracoval:rhsdbFoto: Nikolaj Chirkov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.