Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici rozbieha mediálne workshopy

(Banská Bystrica, 26. septembra 2013) – Masmediálna komunikácia hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú rolu. V televízií, rádiu, novinách či na internete sa odohráva tvrdý boj o priestor pre propagáciu a o záujem diváka. V saleziánskych strediskách robíme poctivé a kvalitné akcie fungujúce na báze dobrovoľníctva. A tie si rovnako zaslúžia kvalitnú propagáciu, pomocou ktorej môžeme informovať a oslovovať ľudí. Veď sa cez ne snažíme vychovávať mladých v duchu preventívneho systému dona Bosca.

Ani saleziánske stredisko – Banská Bystrica nechce zaostávať v oblasti médií. Preto sa skupina tunajších nadšencov – troch vysokoškolákov a sestry FMA – rozhodla zorganizovať mediálne workshopy. Myšlienka vznikla ako odpoveď na potrebu skvalitnenia masmediálnej komunikácie v stredisku.

Prvý mediálny workshop sa uskutočnil 21. septembra a bol venovaný fotografii. Cez štyri nadväzujúce bloky sa účastníci pozreli na fotku z rôznych aspektov. Po informačných vstupoch si vyskúšali i praktické zručnosti s fotením.

Prvý blok mal technický charakter. Pomocou konkrétnych príkladov sa snažil objasniť fungovanie digitálnej zrkadlovky. Mladí si ozrejmili pojmy ako ostrosť, svetelnosť, clona či ISO. V ďalšom bloku sa venovali zlatému rezu a kompozícii fotografie. Po teoretickej časti nasledovala časť praktická. Na sídlisku sa fotografi snažili v praxi uplatniť práve nadobudnuté teoretické informácie. Vzniklo veľa podarených fotiek, účastníci workshopu sa pýtali veľa otázok, vďaka čomu sa veľa naučili. Zhotovené fotky si účastníci vylepšili ešte ich grafickou úpravou. Záver bol venovaný "slovku do duše". V duchu don Boscovho výroku: "Robte dnes tak, aby ste sa nemuseli zajtra za to hanbiť," sa mladým fotografom podali odporúčania o tom, aké informácie by sa mali alebo nemali zdieľať na internete (konkrétne na sociálnych sieťach). Naučili sa popri tom používať aj šikovné nástroje pre spoluprácu na internete, posielanie súborov, videokonferencie, zdieľanie udalostí, či dokumentov. Už teraz sa všetci tešia na ďalší workshop, ktorý sa bude venovať webovým stránkam a písaniu článkov.

Informoval: Martin Funiak

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.