Saleziánski animátori spríjemnili leto mladým s Downovým syndrómom

(Belušské Slatiny, 14. augusta 2017) – Na prelome prázdninových mesiacov sa v Belušských Slatinách uskutočnil tábor pre mládež s Downovým syndrómom. Pod záštitou Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku sa o jeho plánovanie, fungovanie a priebeh postarali dubnickí saleziánski animátori pod vedením Andrey Pilnej.

Účastníci prežili týždeň plný zážitkov a vzácnych opätovných stretnutí po minuloročnom tábore. Spoločný čas odštartovali nájdením tajomného denníka, ktorého obsah bol akýmsi sprievodcom táborových dní.

V programe nechýbala športová olympiáda, vyrábanie rôznych vecí, tanec či hudba. "Do nášho naplneného programu sa nám podarilo zakomponovať aj výlet, ktorý bol bohatým spestrením. Aj napriek extrémne vysokým teplotám, ktoré nás neopustili ani na jedinú chvíľu, sme strávili neobyčajné a vzácne momenty," hodnotí jeden z animátorov.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.