Saleziánski direktori uvažovali o kríze stredného veku

(Oščadnica, 22. marca 2018) – Direktori zo saleziánskych stredísk sa 13. a 14. marca opäť stretli v Oščadnici na svojom pravidelnom spoločnom stretnutí. Spolu s členmi provinciálnej rady a niektorými provinciálnymi delegátmi sa zaoberali témou krízy stredného veku.

Osobné uvažovanie a podelenia sa v malých skupinách dopĺňali prednáškove bloky v podaní rehoľnej sestry Marty Andraščíkovej zo Spoločnosti sociálnych sestier. Obdobie krízy stredného veku vysvetľovala v súvislostiach s rannou dospelosťou i s obdobím neskorej dospelosti. Tiež predstavila toto obdobie aj v jeho duchovnom rozmere s prihliadnutí na osobitné charakteristiky pre zasvätené osoby. Za jednu z výziev pre tých, čo prechádzajú stredným vekom, označila starostlivosť a to predovšetkým o seba samého a svoje vnútro. "V každodennosti starostlivosti leží niečo viac: posvätnosť," vyzdvihla význam tejto výzvy.

Typickými bodmi programu stretnutia saleziánskych direktorov sú nielen momenty spoločnej modlitby a eucharistie, ale aj rozhovory s provinciálom a čas oddychu v bratskej atmosfére. Ani tentoraz nechýbal informačný blok, kde sa s direktormi podelil o svoju skúsenosť z európskeho seminára o prvotnej evanjelizácii misijný delegát don Štefan Kormančík. Provinciálny sekretár zároveň predstavil niektoré základné veci pre priebeh mimoriadnej vizitácie, ktorú na Slovensko príde vykonať na jeseň hlavný radca pre región Stredná a severná Európa don Tadeusz Rozmus.

rhsdb, foto Pavol Dzivý SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.