Saleziánski misijní dobrovoľníci sa stretli už po 4. krát na púti v Šaštíne

(Šaštín, 9. septembra 2013) – Štvrtý augustový víkend sa už tradične konala misijná púť dobrovoľníkov a priaznivcov saleziánskych misií. Organizačnú časť aj tento rok vzala do rúk skúsená dobrovoľníčka Aďa Vajčiová. Do baziliky Sedembolestnej Panny Márie sa tento rok na slávnostnú svätú omšu – začiatok a vrchol celého programu – zišlo z celého Slovenska približne 80 ľudí. Tento rok je výnimočný aj oslavou 20. výročia misijného dobrovoľníctva na Slovensku u bratov saleziánov a 10. výročia založenia misijnej dobrovoľníckej organizácie Vidés u sestier saleziánok.

Po silnej skúsenosti z minulého roka sa jedenásť odvážlivcov (štyria + sedem) vydalo deň predtým na pešiu púť, naplánovanou tentokrát viac ako osemhodinovou trasou z Modry cez vrch Vápenná s osvedčeným prenocovaním na Plaveckom hrade pod hviezdami. Novinkou tohto roku bolo, že dobrovoľníci okrem vlastnej batožiny niesli aj mnohé úmysly, za ktoré vykonanú pešiu púť obetovali (osobné, rodinné i spoločenské problémy, za kňazov, dobrovoľníkov, misie, pokoj vo svete, …). Napriek nadšeniu ďalších, ktorí sa chceli pripojiť k pútnikom aspoň na posledné kilometre v sobotu ráno, bola sobotná ranná časť pešej púte kvôli nepriaznivému počasiu zrušená a za hustého pršania sa celá, už pomerne veľká skupina, dopravila vlakom a autobusom až do Šaštína.

Po ubytovaní nasledovala pútavá prezentácia suvenírov z Ruska a zdieľanie misijných a duchovných skúseností misionára pátra verbistu Róberta Baleka, ktorý bol práve na Slovensku na dovolenke, a ktorá pokračovala aj počas kázne na sv. omši. Celý duchovný program púte však začal modlitbou svätého ruženca s predmodlievaním slávnostných desiatkov v ruskom, portugalskom azerbajdžanskom a rómskom jazyku a v jazyku svahili. Prosili sme v nich Boha na príhovor Panny Márie za tieto misijné krajiny a konkrétne potreby obyvateľov a misionárov.

Nasledoval spoločný obed – výborný guláš od „luníkovských novomanželov“ Račákovcov, kedy si všetci aj napriek obmedzeným priestorom našli miesto a chutnú porciu, navzájom sa zvítali, a aj napriek pretrvávajúcemu dažďu sa rozprúdili rozhovory v radostnej atmosfére. „Misijná púť je pre mňa  príležitosťou stretnúť všetkých tých ľudí, s ktorými sa nevidím aj celý rok!“ vyhlásil jeden z dobrovoľníkov, ktorý si účasť na púti nenechal ujsť, aj napriek množstvu pracovných povinností doma a dlhšiemu cestovaniu. Práve rodinná atmosféra, priateľstvá a spoločná skúsenosť sú tým, čo dobrovoľníkov priťahuje každý rok si nájsť čas, obnoviť spomienky, modliť sa za ľudí na misii a zdieľať svoje životy a plány do budúcnosti, a to aj v misijnej oblasti.

Väčšine debatujúcich sa ani nechcelo prerušiť priateľské rozhovory na ohlásený zábavný program od azerbajdžanskej dobrovoľníčky Alenky Vojenčiakovej, keď sa v skupinkových súťažiach na stanovištiach zabavili nielen detskí účastníci púte, ale aj skúsení misionári. Po tejto hravej prestávke nasledoval vyčerpávajúci info-blok o všetkom, čo sa za rok udialo v našom „slovenskom saleziánskom misijnom svete“, ale aj o tom, čo sa chystá na ďalší rok – informovali z kancelárie o. z. Savio, misijného oddelenia saleziánov, o ročných i letných dobrovoľníkoch, zo združenia UJÚT, saleziáni spolupracovníci, vedúca misijnej ruže, a tento rok svojou prítomnosťou a vstupom po prvýkrát zanechali na misijnej púti stopu aj sestry saleziánky a ich dobrovoľnícke misijné združenie Vidés. Po tejto pracovnej časti mohli účastníci v ten večer poslednýkrát podporiť misijné dielo zakúpením tomboly pod vedením pani Juditky Štempelovej.

Zvyšok večera bol už poznačený postupným odchodom väčšiny dobrovoľníkov, ale tí, čo zostali nocovať v šaštínskom internáte, vďaka ponuke a starostlivosti saleziána Ferka Čunderlíka, ešte naplno prežili večernú opekačku, dokonca aj tancovačku za zvukov gitary, ale aj akordeónu ukrajinského misionára Štefana Urbana. Večerné rozhovory sme ukončili tichou adoráciou v bazilike, kde sme napriek únave, s vďačnosťou a dôverou odovzdali všetko do Pánových rúk. Od skorého rána sa už každý vybral svojou cestou s nádejou, že najneskôr o rok sa opäť všetci stretneme v radosti na ďalšej misijnej púti…       

    

Informovala: Elena Holá

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.