Saleziánski mladí navštívili väzňov v Dubnici nad Váhom

(Dubnica nad Váhom, 4. marca 2015) – Počas druhej pôstnej nedele zavítali do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom saleziáni dona Bosca spolu s mladými z Partizánskeho. Program pre odsúdených začal svätou omšou, ktorú celebroval saleziánsky kňaz Róbert Flamík SDB za asistencie správcu miestnej väzenskej farnosti.

Po svätej omši nasledoval koncert, počas ktorého predviedli svoje hudobné zručnosti 17 mladí, ktorí hrali na gitarách a bongu. Súčasťou programu bola aj krátka scénka zo života dona Bosca, ktorá chcela odsúdeným priblížiť, akým spôsobom tento významný svätec pracoval zvlášť s mládežou na okraji spoločnosti. Ohodnotením ich programu bola vďačnosť v srdciach poslucháčov.  

Zdroj: www.zvjs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.