Saleziánski prednovici z Európy sa stretli v Turíne

(ANS, Turín 18. agusta 2021) – Na výročie narodenia dona Bosca 16. augusta sa skončilo stretnutie saleziánskych prednovicov z Európy na Colle Don Bosco. Na viac než dvojtýždňovom programe, od 1. augusta, sa stretlo 27 prednovicov z celej Európy – z Talianska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Chorvátska, Malty a Poľska. Stretnutie malo formu púte po svätej saleziánskej zemi so spoznávaním povolania dona Bosca.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.