Životopisy, fotografie

Svätý František Saleský (1567 – 1622)
01 24 frantisek-salesky2Svätý František Saleský sa narodil na taliansko-švajčiarskom pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Vyštudoval filozofiu a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval v jezuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce duchovné vedomosti. Ako 19-ročný pod vplyvom reformácie prekonal krízu viery. Podľa náuky o predurčení bol presvedčený, že bude zatratený.
Čítajte viac

Svätý Dominik Savio (1842 – 1857)
05 06 dominik-savioVychovávaný v rodine, ktorá žila pre naozajstné hodnoty, už od malička prekvapoval svojou ľudskou a kresťanskou vyspelosťou. Ako malý miništrant aj v zime čakal na kňaza pred zamknutým kostolom. Bol stále veselý. Jeho prístup k životu bol naozaj hlboký, čo dokazuje aj jeho malý „životný projekt“, ktorý si iba ako sedemročný zapísal do zošita v deň svojho prvého svätého prijímania: „Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem vždy, keď mi to spovedník dovolí. Budem svätiť zasvätené sviatky. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“
Čítajte viac

Svätá Mária Dominika Mazzarellová (1837 - 1881)
05 13 maria-mazarellovaMária Dominika Mazzarellová je spoluzakladateľkou Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Dcéra roľníckej rodiny, ambiciózna a šikovná. Prácu na poli zvládala tak, že muži s ňou nevedeli udržať krok. Zamilovaná do Ježiša. Každé ráno neľutovala námahu, len aby stihla rannú omšu v kostole vzdialenom tri štvrte hodiny cesty. 23-ročnú ju týfus obral o všetky sily. Spolu s priateľkami sa začala starať o opustené dievčatá. 27-ročná spoznala dona Bosca. Neskôr prijala jeho návrh stať sa saleziánkou.
Čítajte viac

Svätí Alojz Versiglia a Kalixt Caravario (1873 / 1903 – 1930)
02 25 versiglia-caravarioAlojz Versiglia sa narodil v Oliva Gessi v Taliansku. Od malička miništroval. Chcel sa však stať veterinárom. Ako dvanásťročného ho prijal don Bosco a vtedy Alojz zmenil túžbu. Krátko po smrti dona Bosca sa Alojz rozhodol stať sa saleziánom. Kalixt Caravario sa narodil v Courgné pri Turíne. Stal sa saleziánom a v roku 1922 pri návšteve Mons. Versigliu v Turíne sa rozhodol nasledovať tohto biskupa do Číny.
Čítajte viac

Svätý Jozef Cafasso (1811 - 1860)
06 23 jozef-cafassoDon Jozef Cafasso sa narodil v Taliansku neďaleko Castelnuovo d’Asti 15. januára 1811. Don Bosco ho po prvýkrát stretol ešte ako seminaristu v prvom ročníku v Morialde, kde všade bolo plno zábavy, kaukliarov, hier a predstavení, kým on čakal na otvorenie kostola. Neskôr sa stal duchovným vodcom dona Bosca a pomáhal mu hlavne v namáhavom hľadaní povolania a v prekonávaní mnohých ťažkostí rodiaceho sa oratória. Spolu s Luigim Gualom viedol kňazský konvikt v Turíne. Taktiež sa staral o duchovnú správu vo väzniciach. Zomrel v Turíne 23. júna 1860.
Čítajte viac

Svätý Leonard Murialdo (1828 – 1900)
05 18 leonard-murialdoLeonard Murialdo sa narodil v Turíne v roku 1828 ako ôsme dieťa svojich rodičov. V štyroch rokoch mu umrel otec. Dobrú kresťanskú výchovu získal v kolégiu Scolopínov v Savone. V mladom veku prešiel hlbokou duchovnou krízou, ktorá ho doviedla k obráteniu a k nájdeniu kňazského povolania. Filozofické a teologické štúdia začal v Turíne a počas tých rokov začal pracovať v oratóriu Anjela strážcu, ktoré riadil jeho bratranec, teológ Roberto Murialdo.
Čítajte viac

Svätý Alojz Orione (1872 - 1940)
03 12 alojz-orioneAlojz Orione pochádzal z mestečka Pontecurone pri Tortone, kde sa narodil 23. júna 1872. Jeho otec pracoval tvrdo ako dláždič ciest a bol chladný voči náboženstvu a Cirkvi. No matka bola úprimne nábožná a veľmi rozumná, takže mohla pomáhať svojmu synovi aj neskôr, v ťažkých počiatkoch jeho životného diela. V rodine Orione nebolo nazvyš peňazí, a preto sa všetci zúčastňovali na spoločných rodinných prácach. Tak aj malý Alojz už ako chlapec pomáhal na poli. Kvôli tomu nemohol poriadne chodiť ani do základnej školy.
Čítajte viac

Svätý Alojz Guanella (1842 - 1915)
10 24 alojz-guanellaAlojz Guanella sa narodil 19. decembra 1842 vo Fracisciu di Campodolcino v údolí San Giacomo (Sondrio) na severe Talianska. Mal pevný charakter: stálosť, miernosť a ducha obety. Od iných sa odlišoval veľkou vierou obohatenou a živenou ľudovou zbožnosťou. Stal sa kňazom a farárom v Savone. S veľkou horlivosťou sa obetoval pre mladých a zaujímal sa o nich. Súčasne sa skontaktoval s donom Boscom. Saleziánska charizma ho uchvátila. Stal sa saleziánom, ale po troch rokoch ho biskup povolal späť do diecézy. Neskôr založil ženskú i mužskú rehoľu. Venovali sa výchove mládeže, najmä najchudobnejšej a na okraji spoločnosti.
Čítajte viac

Blahoslavený Pius IX. (1792 - 1878)
02 07 pius-ixJán Mária Mastai Ferretti (Pius IX) bol deviatym synom grófa Girolama a Kataríny Sollazziovej. Narodil sa v Senigalliu 13. mája 1792. V rokoch 1803 až 1808 bol žiakom piaristického kolégia pre šľachticov vo Volterre. Veľmi túžil po kňazstve, ale v dôsledku nečakaných epileptických záchvatov bol nútený štúdiá prerušiť. V roku 1815 v Lorete bol z Božej milosti uzdravený. Vrátil sa k štúdiu teológie a v roku 1819 prijal kňazskú vysviacku. V roku 1823 odišiel na dva roky na misie do Čile.
Čítajte viac

Blahoslavený Michal Rua (1837 - 1910)
10 29 michal-ruaMichal Rua sa narodil v Turíne 9. júna 1837 ako deviate dieťa. Keď mal osem rokov, stratil otca. Až po tretí ročník základnej školy študoval u školských bratov. Mal pracovať vo vojenskej fabrike Regia Fabbrica d'Armi v Turíne. Don Bosco, ktorý chodil v nedeľu spovedať do školy, ktorú on navštevoval, mu však ponúkol, že by mohol pokračovať v štúdiách. V jeden deň don Bosco rozdával svojim chlapcom medaily. Michal bol posledný v rade a neušla sa mu. Odrazu počul: „Zober si, Miško!" Ale kňaz mu nedával nič a dodal: „My dvaja sa o všetko podelíme na polovicu." A tak to aj naozaj bolo.
Čítajte viac

Blahoslavený Filip Rinaldi (1856 – 1931)
12 05 filip-rinaldiTretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca.
Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne.
Čítajte viac

Blahoslavený Titus Zeman (1915 - 1969)
tz-M
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je prvým z 10 detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.
Čítajte viac

Blahoslavená Laura Vicuňová (1891 - 1904)
01 22 laura-vicunaLaura Carmen Vicuňová sa narodila 5. apríla 1891 v Santiagu (Čile) rodičom Jozefovi Dominikovi a Mercedes Pinovej. Aristokratická čilská rodina Vicuňovcov bola po revolúcii nútená odísť do exilu. Uchýlili sa v chudobnom dome v Temucu, ale krátko nato Jozef Dominik nečakane zomrel a Mercedes s dvoma dcérami sa musela presťahovať do Argentíny. Prišli do mesta Junín de los Andes a tu Mercedes spoznala panovačného Manuela Moru. Prijala pozvanie nasťahovať sa k nemu, pracovať na jeho farme, ba začala s ním aj spolunažívať.
Čítajte viac

Blahoslavený Bronislav Markiewicz (1842 - 1912)
01 30 bronislav-markiewiczBronislav Markiewicz sa narodil 13. júla 1842 v Pruchniku v Haliči (juhovýchodné Poľsko) ako šiesty z jedenástich detí. Rodina bola nábožensky založená a patrila medzi nižšiu šľachtu. Bronislav sa musel boriť s hladom, chudobou a prenasledovaniami, ktoré ho postretli v škole pre jeho kresťanské ideály, no vždy ich vedel prekonať svojou vierou a nakoniec sa rozhodol vstúpiť do seminára. Za kňaza bol vysvätený 15. septembra 1867. Intenzívne sa venoval vyučovaniu katechizmu a apoštolátu medzi väzňami, pričom sa rád stretával s jednoduchými a chudobnými ľuďmi.
Čítajte viac

Blahoslavený Jozef Calasanz (1872 - 1936) a 31 španielskych mučeníkov
09 22 jozef-calasanzDon Jozef Calasanz (1872-1936) sa narodil v Azanuye. V roku 1886 videl v Sarriá dona Bosca, ktorý bol už veľmi unavený, vyčerpaný a veľa trpel. Saleziánom sa stal v roku 1890 a päť rokov nato bol vysvätený za kňaza. Bol sekretárom dona Rinaldiho a následne predstaveným provincie Peru-Bolívia. Po návrate do Španielska sa stal provinciálom v regióne Terraconense (Barcelona – Valencia). Človek srdca, ktorý bol neúnavne pracovitý, si už od začiatku robil starosti o spásu spolubratov.
Čítajte viac

Blahoslavený Enrico Saiz Aparicio (1889 – 1936) a 62 španielskych mučeníkov
Počas španielskej občianskej vojny v rokoch 1936-39 boli zabití mnohí kňazi, rehoľníci a laici. Zo saleziánskej rodiny podstúpili mučeníctvo spolu 95 členovia. Dve skupiny zo Sevilly a Madridu majú spolu 63 mučeníkov. Tieto skupiny sú zaradené pod saleziána menom Enrico Saiz Aparicio. Don Enrico sa narodil 1. decembra 1889 v španielskej Ubierne a hneď na druhý deň bol pokrstený. Vstúpil do saleziánskeho noviciátu a 5. septembra 1909 zložil v Barcelone prvé rehoľné sľuby ako salezián.
Čítajte viac

Blahoslavený Augustín Czartoryski (1858 - 1893)
08 02 augustin-czartoryskiAugustín Czartoryski sa narodil v Paríži 2. augusta 1858 rodičom, ktorí tam žili v exile: otec Ladislav bol poľským princom a matka Mária Amparová zasa dcérou španielskej kráľovnej. Keď mal Augustín šesť rokov, stratil matku a jej úlohu prevzala Margita z Orleansu, dcéra kniežaťa z Paríža, ktorý sa domáhal francúzskeho trónu. Augustín sa odmala javil ako dobrý a rozvážny chlapec. Nikdy ho nepriťahoval život „na šľachtickom dvore“. Pôsobenie milosti v jeho duši ho viedlo k zrieknutiu sa svetských majetkov a k serióznemu duchovnému životu.
Čítajte viac

Blahoslavený Jozef Kowalski (1911 – 1942)
05 29 jozef-kowalskiJozef Kowalski sa narodil v Siedlisku pri Rzeszówe v Poľsku 13. marca 1911. Jeho rodičia Wojciech a Zofia Borowiec boli praktizujúcimi katolíkmi, roľníkmi so skromným vlastným hospodárstvom. Po absolvovaní základnej školy rodičia zapísali Jozefa na saleziánske kolégium v Osvienčime. Medzi spolužiakmi rýchlo vynikol v usilovnom štúdiu a službe druhým a v úprimnej radosti. Zapísal sa do Družiny Nepoškvrnenej a do Misionárskeho združenia, v ktorom sa neskôr stal vedúcim.
Čítajte viac

Blahoslavený František Kesy (1920 – 1942) a štyria spoločníci, mučeníci
06 12 frantisek-kesyV septembri 1940 nacisti zatkli Františka Kesyho a jeho štyroch spoločníkov z oratória a obvinili ich z príslušnosti k tajnej organizácii. Odviedli ich do väzenia Pevnosť VII v Poznani kde ich mučili a vypočúvali. Následne ich presunuli do iného väzenia. Nie vždy mali chlapci šťastie byť spolu. Nakoniec boli odsúdení na smrť. Umučili ich v Drážďanoch 24. augusta 1942. Väzenie prežívali v duchu viery a saleziánskej spirituality. Modlili sa denné modlitby, ruženec, novény k donovi Boscovi a Márii Pomocnici.
Čítajte viac

Blahoslavený Alojz Variara (1875 - 1923)
01 15 alojz-variaraAlojz Variara sa narodil vo Viarigi (provincia Asti) 15. januára 1875 v dobrej kresťanskej rodine. Jeho otec Peter si v roku 1856 vypočul dona Bosca, keď prišiel do ich dedinky prednášať ľudové misie. A tak sa časom rozhodol odviesť Alojza na Valdocco, aby tam pokračoval vo svojich štúdiách. Don Bosco zomrel štyri mesiace nato, ale pre malého Alojza bolo spoznanie sa s ním dostatočné a poznačilo ho na celý život. Po skončení gymnázia sa rozhodol stať sa saleziánom a 17. augusta 1891 vstúpil do noviciátu.
Čítajte viac

Svätý Artemide Zatti (1880 – 1951)
03 15 artemide-zattiArtemid Zatti sa narodil 12. októbra 1880 v Borette pri Reggii Emilia. Jeho rodičia boli roľníci: Alojz Zatti a Albína Vecchi. V roku 1888 zomrel don Bosco. Rok nato začal 9-ročný Artemid Zatti pracovať. Ešte netušil, kto je to don Bosco, hoci neskôr ho v Argentíne nazvali donom Boscom chudobných. V tomto veku však bez toho, aby o tom niečo vedel, prežíval tvrdú skúsenosť Janka Bosca na gazdovstve u Mogliovcov. Artemid vstával ráno o tretej, zjedol trochu polenty, aby sa celkom prebudil a hybaj na pole.
Čítajte viac

Blahoslavená Mária Romerová Menesesová (1902 – 1977)
07 07 maria-romeroNarodila sa 13. januára 1902 v bohatej rodine doktora Félixa Romero Meneses. Keď mala dvanásť rokov, vstúpila do kolégia dcér Márie Pomocnice v Granade. Celý život ju charakterizovali dve vlastnosti: vedela byť spokojná a šťastná v hocijakom kútiku, všade, kam ju poslali a dokázala udržiavať tajuplný, živý kontakt s Bohom. V osemnástich rokoch odišla do San Salvadora, aby absolvovala postulantát, a o rok prijala rúcho dcér Márie Pomocnice. Po dvoch rokoch noviciátu ako 21-ročná zložila rehoľné sľuby.
Čítajte viac

Blahoslavená Magdaléna Moranová (1847 – 1908)
11 15 magdalena-moranoMagdaléna Katarína Moranová sa narodila 15. novembra 1847 v Chieri v turínskom kraji. Keď mala osem rokov, prišla o otca Františka a začala pomáhať mame v práci. K štúdiu sa vrátila vďaka svojmu strýkovi kňazovi. V škole pomáhala pani učiteľke s najmenšími deťmi. Medzitým sa po prvý raz stretla s donom Boscom, ktorý sa práve zastavil v Buttigliere d`Asti. Magdaléna bola povolaná k tomu, aby vyučovala, a ako sedemnásťročná získala diplom učiteľky. V devätnástich rokoch začína vyučovať v Montaldo Torinese. Svoju prácu vykonávala štrnásť rokov usilovne, odborne a popritom nadobudla rešpekt a úctu celej dediny.
Čítajte viac

Blahoslavená Euzébia Palominová-Yenesová (1899 - 1935)
02 09 euzebia-palominoEuzébia Palominová-Yenesová sa narodila 15. decembra 1899 v Cantalpine, ktoré sa nachádza v provincii Salamanka na východe Španielska. Rodina Augustína Palominu, opravdivo veriaceho človeka, bola veľmi chudobná. V niektorých obdobiach roka bola Euzébia so svojím otcom nútená chodiť po žobraní po okolitých dedinách, robili to však naozaj s jedinečnou radosťou a vierou. Počas tých dlhých ciest Augustín vysvetľoval svojej dcére katechizmus a ona bola dychtivá po spoznaní tajomstiev Ježiša. Euzébia vyrastala v rodine, kde všetci pracovali, modlili sa a chceli si dobre.
Čítajte viac

Blahoslavená Alexandra da Costová (1904 - 1955)
10 13 alexandra-da-costovaAlexandra sa narodila 30. marca 1904 v Balasare v Portugalsku. Matka ju spolu s jej sestrou Diolindou vychovávala v kresťanskom duchu. Po základnej škole pracovala ako roľníčka. Ako štrnásťročná vyskočila z okna do záhrady pri dome, aby si zachránila čistotu pred pred násilníkmi. Pri tomto páde si porušila chrbticu a po piatich rokoch zostala úplne nehybná. Štyri roky (1938 – 1942) nezišla z lôžka každý piatok tri dlhé bolestné hodiny prežívala utrpenie Krista. V spojení s Ježišom vo svätostánkoch po celom svete zažívala extázy a zjavenia. Dňa 13. októbra 1955 zomrela v Balasare.
Čítajte viac

Blahoslavený Albert Marvelli (1918 – 1946)
10 05 albert-marvelliAlbert Marvelli sa narodil 21. marca 1918 vo Ferrare v Taliansku. Keď sa celá rodina presťahovala do Rimini, začal navštevovať saleziánske oratórium. Bol vždy ochotný, stal sa katechétom a animátorom. Obľuboval a ovládal každý druh športu. Za model si vzal Dominika Savia a Pierra Giorgia Frassatiho. Ako sedemnásťročný si do svojho diára napísal životný projekt a ten neustále obnovoval. Počas druhej svetovej vojny apoštoloval medzi utečencami a pre chudobných bol skutočným prejavom Božej prozreteľnosti. Zomrel 5. októbra 1946, zrazil ho vojenský kamión.
Čítajte viac

Blahoslavený Zefirín Namuncurá (1886 - 1905)
08 26 zefirin namuncuraNarodil sa v argentínskom Chimpay na brehoch rieky Rio Negro. Jeho otec Manuel bol posledným veľkým náčelníkom Araukáncov. Keď mal Zefirín 11 rokov, otec ho napriek svojmu odporu voči bielym kolonizátorom zaviedol do školy v Buenos Aires, aby tam študoval a raz mohol brániť svoj ľud. Zefirín dýchal rodinnú atmosféru v saleziánskom kolégiu a obľúbil si dona Bosca. Postupne v ňom rástla túžba byť saleziánom kňazom, aby mohol evanjelizovať svoj ľud. Vybral si za vzor Dominika Savia a počas piatich rokov nevídaného úsilia prispôsobiť sa úplne inej kultúre sa sám stal druhým Dominikom Saviom.
Čítajte viac

Ctihodná Laura Meozziová (1873 – 1951)
Narodila sa vo Florencii 5. januára 1873, ale čoskoro sa s rodinou presťahovali do Ríma. Tam vyštudovala medicínu. Po tom, ako jej jej duchovný vodca, salezián, povedal, že Boh ju volá medzi Dcéry Márie Pomocnice, prežívala noci plné modlitby. V roku 1898 zložila prvé rehoľné sľuby a odišla pracovať na Sicíliu. Tam bola až do roku 1921, keď ju vybrali, aby viedla prvú skupinu sestier poslaných do Poľska. O roku 1922 až do svojej smrti tak venovala svoj život dielu saleziánok v Poľsku.
Čítajte viac

Ctihodná Margita Occhienová (1788 – 1856)
Narodila sa 1. apríla v roku 1788 v Capriglio (Taliansko, Asti) a v ten istý deň bola pokrstená vo farskom kostole. Nevzdelaná, no však plná tej múdrosti ktorá je zhora, bola pomocníčkou mnohých chudobných chlapcov z ulice, detí nikoho. Boha dala na prvé miesto pred všetko a obetovala sa pre neho v chudobnom živote preniknutom modlitbou a obetou. Zomrela dňa 25. novembra ako 68 ročná v Turíne. Pri pohrebe jej telo bolo sprevádzané mnohými chlapcami, ktorí za ňou plakali ako za „Mamou“.
Čítajte viac

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.