Saleziánsky misionár zo Sýrie príde na Slovensko v rámci kampane Tehlička

(Bratislava, 11. február 2016) – Na pozvanie občianskeho združenie SAVIO príde na Slovensko saleziánsky misionár zo Sýrie don Alejandro José Leon Mendoza SDB. Don Alejandro je pôvodom z Venezuely a posledné roky bol predstaveným saleziánskej komunity v Damasku. Ako misionár prežil v Sýrii najťažšie obdobie občianskej vojny. Na Slovensko sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami, ale aj vydať svedectvo o živote kresťanov i celého sýrskeho ľudu v posledných rokoch.

Prednášky sa uskutočnia na dvoch miestach:

Žilina – Saleziánsky dom v Žiline, Rajecká 1715. februára 2016 (pondelok) – svätá omša o 17.30 a po nej prednáška

Bratislava – farský kostol Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 716. feburára 2016 (utorok) mládežnícka svätá omša o 19.00 a po nej prednáška

Jose Alejandro León Mendoza sa narodil pred 36 rokmi v meste Merida vo Venezuele. Počas svojej saleziánskej formácie strávil niekoľko rokov misijnou prácou s domorodým kmeňom Wayuu či s vidieckym obyvateľstvom. Vo veku 24 rokov ho vyslali do Egypta na dvojročné štúdium arabského jazyka. Teológiu dokončil v Ríme. Provinciál pre oblasť Stredného Východu mu dal možnosť vybrať si miesto jeho ďalšieho pôsobenia. Jose Alejandro si vybral saleziánske centrá v sýrskom Damasku a Aleppe. Ako saleziánsky misionár bol do Damasku vyslaný koncom roka 2010, kde pôsobil ako direktor saleziánskeho diela a vedúci mládežníckeho centra. Tam sa postupne začal venovať prevažne deťom a mladým trpiacim zničujúcimi dôsledkami vojny. Krátko po jeho príchode prepukol konflikt, ktorý trvá už viac ako štyri a pol roka a poznačil celú populáciu Sýrie. V októbri 2015 opustil Damask, keďže bol poverený novou úlohou provinciálneho ekonóma pre Stredný Východ.

Saleziáni pôsobia v Sýrii od roku 1948. Vojnový stav v krajine si vyžiadal od saleziánov obrovskú schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Všetky bežné aktivity boli ovplyvnené vojnou. Vznikli však nové iniciatívy, ktoré začali časom prinášať ovocie. Napriek všetkým ťažkostiam sa saleziáni nevzdávajú a zostávajú v krajine. Verejná zbierka Tehlička, ktorú už 11 rokov organizuje občianske združenie SAVIO, chce duchovne i finančne podporiť túto prácu saleziánov a napomôcť tak zmierneniu utrpenia ľudí, ktorí zostali žiť vo vojnových podmienkach Sýrie.

Kontaktná osoba:Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka,tel.: 0910 123 579, suchova@savio.sk

Foto: Misiones Salesianas

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.