Savio sa predstavilo na Rozvojovom dni v Bratislave

(Bratislava, 15. októbra 2014) – Dňa 14. októbra sa občianske združenie SAVIO zúčastnilo Rozvojového dňa v Starej tržnici v Bratislave. Už 10. ročník tohto podujatia pripravila Platforma MVRO (mimovládnych rozvojových organizácií). V stánku SAVIO o.z. sa mohli oboznámiť s problémami krajín ako Južný Sudán, Keňa, Angola, Azerbajdžan či Sibír a o dobrovoľníctve v nich.

Pre návštevníkov bol pripravený kvíz o krajinách, v ktorých SAVIO pomáha. Deti i dospelí sa mohli preskúšať zo zemepisu skladaním mapy Afriky či potrénovať jemnú motoriku prácou s korálikmi. Okrem vlastných aktivít bolo SAVIO zapojené do PCD hry, vďaka ktorej mohli nadšenci pre rozvojový svet nazrieť do problematiky zaberania pôdy.

Okrem prezentovania sa v stánku zástupcovia združenia Zuzana Suchová, manažérka fundraisingu a PR spolu s projektovou manažérkou Adrianou Kerestéšovou na pódiu rozprávali o organizácii, jej aktivitách a dobrovoľníctve v Angole.

2014 10 15 savio1

2014 10 15 savio4

2014 10 15 savio2

2014 10 15 savio3

Zuzana Suchová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.