Savio spustilo verejnú zbierku Tehlička na pomoc mladým v Sýrii

(Bratislava, 11. február 2016) – Začiatok pôstneho obdobia sa v saleziánskej rodine už po jedenástykrát spája s vyhlásením verejnej zbierky Tehlička. Večer 9. februára  ju odštartoval benefičný koncert v bratislavskom UPeCe. Svojím vystúpením podporili myšlienku akcie speváčka Janais a hudobníci z kapely La3no Cubano. Divákov sprevádzal večerom moderátor Martin Ondruš.

Podujatie informovalo o živote v oblastiach postihnutých chudobou a jeho cieľom bolo podnietiť ľudí k spolupatričnosti. „Zbierka je zameraná na pomoc deťom a mladým zo saleziánskych centier v Sýrii, hlavne z miest Aleppo, Damask a Kafroune, kde sa starajú asi o 400 rodín,“ povedal Ján Rešutík, riaditeľ občianskeho združenia Savio, ktoré organizuje zbierku. Vyzbierané finančné prostriedky sú určené na materiálnu a zdravotnú pomoc, zakúpenie školských pomôcok, vzdelávacie či jazykové kurzy pre mladých.

Prostredníctvom svedectiev či videí sa zúčastnení mohli oboznámiť so sitáciou v Sýrii. Chladní neostali ani interpreti zo skupiny La3no Cubano: „Je to dobrý nápad pomáhať ľuďom, deťom a mladistvým priamo v Sýrii, aby sa im vytvorili ideálne podmienky a aby neboli nútení utekať preč.“

Účastníci koncertu mali rozličné motivácie zúčastniť sa koncertu: „Myslím si, že tento koncert je dobrá príležitosť ako pomôcť ľuďom trpiacim vojnovou situáciou. Keďže zbierku organizujú saleziáni, viem, že peniaze použijú na tento účel.“ „Na koncert som prišla kvôli tomu, aby som podporila dobrú vec, je to pre mňa spojenie príjemného večera s pomocou pre druhých.“

Koncertom sa zbierka ešte len začala. Podporiť ju môže každý do 27. marca zaslaním SMS v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877, prevodom finančného daru na číslo účtu: IBAN: SK6911000000002620852641, BIC (SWIFT): TATRSKBX alebo online na www.tehlicka.sk.

Ivana Vreštiaková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.