Sekulárny inštitút CDB slávil 25. výročie

(Rím, 17. októbra 2019) – Koncom septembra sa v Ríme zišlo 24 členov sekulárneho inštitútu Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB), aby spoločne v hlavnom saleziánskom dome oslávili štvrťstoročie svojho oficiálneho založenia. Prišli z 10 rôznych štátov: z Európy, Južnej Ameriky ale i z Ázie. V súčasnosti majú CDB vo svete vyše 80 členov.

Večerná adorácia, v piatok 22. septembra, s mottom „Pamäť a proroctvo“ bola vyjadrením vďačnosti Bohu za dar povolania žiť zasvätenie vo svete v rámci saleziánskej rodiny, ale i s túžbou byť čerstvým kvasom. Program pokračoval v sobotu stretnutím s hlavným predstaveným saleziánov dona Bosca.

Don Ángel Fernández Artime odovzdal členom CDB list s názvom „A za koho ma pokladáte vy? (Mt 16,15). CDB na ceste vernosti”. List dostane celá saleziánska rodina. Dokument prináša pohľad na skúsenosť Inštitútu od jeho zrodenia po dnes, tiež poukazuje na osobitne dôležité prvky charizmy dona Bosca pre saleziánske sekulárne zasvätenie, obsahuje ďalej niekoľko usmernení pre napredovanie Inštitútu do budúcnosti a pozvanie saleziánskej rodine usilovať sa o sprevádzanie mladých pri spoznávaní tohto špecifického povolania.

Príjemným prekvapením počas stretnutia bola neočakávaná návšteva čerstvo vymenovaného marockého kardinála. Mons. Lopéz Romero SDB ešte počas svojho pôsobenia v Paraguaji sprevádzal niektorých mladých ľudí, ktorí mali túžbu žiť sekulárne zasvätenie.

Slávnosť 25. výročia založenia CDB vyvrcholila svätou omšou v Bazilike Božského Srdca, pri ktorej si jeden brat CDB obnovil sľuby a druhý (zo Slovenska) zložil sľuby doživotné.Osobitne cenným počas rozhovorov a podelení bol príspevok členky hlavnej rady VDB, sesterskej vetvy sekulárneho inštitútu.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.