Sestry saleziánky majú deväť noviciek

(Šamorín, 4. augusta 2015) – Noviciát sestier saleziánok sa naplnil novými novickami. Dňa 3. augusta 2015 boli tri postulantky prijaté do ďalšej formačnej etapy, ktorá bude trvať dva roky. V  tieto dni dosahuje počet noviciek číslo deväť. Bude tomu tak do 5. augusta, kedy tri z nich zložia svoju prvú rehoľnú profesiu. Jana Obalová, Františka Martinková a Mária Gregová zložia svoje prvé rehoľné sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice v Šamorínskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 14:00 hod.

Na podnet generálnej matky sr. Yvonne Reungoat, ktorá slávi 50. výročie rehoľných sľubov, ako aj pri príležitosti 200 – ročnice narodenia zakladateľa Saleziánskej kongregácie dona Bosca, si obnovia svoju rehoľnú profesiu všetky sestry saleziánky na celom svete.

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk, www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.