Skončila sa 23. Generálna kapitula FMA

(Rím, 20. novembra 2014) – 23. Generálna kapitula, ktorá skončila v sobotu 15. novembra, bola skutočným časom milosti a prítomnosti Ducha.  

„Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje“ – to bola vodiaca téma kapituly, ktorá trvala osem týždňov a spájala účastníčky v sesterskom živote a v uvažovaní/štúdiu, v modlitbe a v počúvaní/konfrontovaní sa, ktoré teraz našli syntézu v kapitulnom dokumente pod názvom: Rozšírte pohľad, s podtitulom: „Byť misionárkami radosti a nádeje s mladými.“

Predpoludním sa kapitulárkam prihovorila generálna predstavená M. Yvonne Reungoat, ktorá okrem iného povedala: „Dnes slávime ukončenie tohto veľkého svetového a charizmatického stretnutia. Zo srdca vychádza vďačnosť za bohatstvo chvíľ, ktoré sme prežívali a zdieľali. Je to bohatstvo, ktoré objavíme postupne keď sa vrátime do každodenného života. Zažili sme skúsenosť, ktorú tvorilo vzájomné počúvanie, dialóg, hľadanie, rozlišovanie, modlitba a zvlášť veľká nádej. Snažili sme sa udržať túto šírku pohľadu po celý čas kapituly a spájať ho s potrebami miestnych situácií. Kapitula vo svojom priebehu bola silným časom permanentnej formácie a určite v nás aj niečo zmenila.“

V kapitulnej aule potom účastníčky podpisom zápisníc oficiálne ukončili kapitulu.

Predpoludnie vyvrcholilo sv. omšou, ktorej predsedal Don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca. V úvode bolo choreograficky stvárnené rozprávanie o emauzských učeníkoch (Lk  24), ktoré je akoby ikonou sprevádzajúcou kapitulu od jej počiatku a je aj červenou niťou kapitulného dokumentu. Zdôrazňuje potrebu skúmať Božie znamenia v dnešnej dobre a počúvať volanie miestnych realít.

Viac o 23. GK nájdete na www.salezianky.sk.

Viac o 23. GK nájdete na www.salezianky.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.