Slávnosť dona Bosca v Prešove

(Prešov, 9. februára 2015) – V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, 30. januára, sa zišla prešovská saleziánska rodina, aby spoločne oslávila deň jeho narodenia pre nebo. Slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik. Prišiel do rodiny spojenej donom Boscom, v ktorej mnohých poznal ešte z čias svojej služby v Prešove. Prítomných povzbudil udržať si svetielko viery, ktoré máme sklon niekedy zahasiť, lebo sa zdá nepotrebné, no vo chvíľach stmievania sa nám veľmi zíde. Na pamiatku podobne ako každý účastník osláv dostal náramok s nápisom „Da mihi animas“.

Po svätej omši nasledovalo agapé v saleziánskom stredisku a príjemný čas strávený v kruhu priateľov a blízkych ako na spoločnej rodinnej oslave. Na záver počas „pásma vďačnosti“ v kostole Prešovčania zaspievali žalmy, započúvali sa do myšlienok dona Bosca a do slov vďaky, ktoré adresovali donovi Boscovi jeho prví chlapci a saleziáni. Mnohí napísali svoju modlitbu vďaky na papieriky, ktoré potom symbolicky položili pod oltár s relikviou dona Bosca. Nakoniec celá saleziánska rodina prijala výzvu, ktorú jej v tomto vzácnom roku adresoval hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime: „S mladými, drahí bratia a sestry saleziánskej rodiny! Pretože vteliť saleziánsku charizmu znamená byť s mladými!“

Zdroj: www.presovsdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.