Slávnostnej svätej omši na Luníku IX predsedal Bernard Bober

(Košice, 14. apríla 2013) – Deti pobehovali pred bránou už od rána a nevedeli sa dočkať, kedy do kostola Zmŕtvychvstalého Krista v srdci Luníka IX zavíta don Bosco. Nekonečné čakanie, kým sa otvoria dvere dodávky, ktoré skrývali za sebou vzácny poklad, nahradilo dojatie, ktoré bolo možné odčítať z tvárí detí, keď sa pred kostolom spustila z auta urna s relikviami dona Bosca.

Atmosféra sv. omše, ktorej predsedal otec arcibiskup Bernard Bober, bola pokojná a radostná. Dotvárali ju piesne miestneho mládežníckeho zboru, ale aj nadšenie detí. Otec arcibiskup poďakoval v homílii miestnej komunite a ostatným saleziánom pôsobiacim na území jeho arcidiecézy za nenahraditeľnú činnosť pre dobro mladých.

 Po sv. omši privítali don Bosca ešte raz mladí básňou a piesňami. Vystriedali sa pri ňom chlapci, ktorí predniesli svoje túžby, o ktoré prosia dona Bosca, aby ich predložil Bohu. Po nich vzdali mládežníci vďaku za všetky dobrodenia, ktorých sa im dostalo cez Saleziánov. Dievčatá obohatili prítomných myšlienkami dona Bosca, ktoré prinášali v podobe kvetov, ktoré si na pamiatku odnášali prítomní veriaci. Záver patril animovanému sv. ružencu, počas ktorého si relikvie uctili ostatní veriaci.

Informoval: Peter Roth SDB

foto: Ján Pčolinský

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.