Slovenskí a českí školitelia Orientačných dní sa stretli vo Fryštáku

(Fryšták, 23. novembra 2023) – Počas druhého októbrového víkendu sa v malom mestečku Fryšták neďaleko Zlína stretla skupina nadšených školiteľov Orientačných dní. Spoločne strávili víkend plný inšpirácie a výmeny skúseností. Z banskobystrického Salezka sa stretnutia zúčastnili štyria školitelia.

Skúsená a nadšená partia školiteľov vyskúšala nové aktivity, ktoré môžu v budúcnosti použiť na kurzoch so žiakmi, no mali priestor aj na diskusiu. Vrcholom stretnutia bolo stretnutie so psychologičkou a vzájomné zdieľanie skúseností z konkrétnych kurzov.

Školitelia diskutovali o rôznych problémoch, trendoch či patologických javoch, s ktorými prichádzajú žiaci na jednotlivé kurzy. Utvrdili sa v tom, že nevyhnutnosťou je dobre poznať svoje kompetencie, pracovať ako tím a stavať na tom, v čom sú dobrí a čo je cieľom kurzov.

DIS – Dům Ignáce Stuchlého je prvý saleziánsky dom v Českej republike, ktorý založil prvý český salezián Ignác Stuchlý. V dome žije saleziánska komunita a hlavnou činnosťou DIS-u sú už od roku 1999 kurzy Orientačné dni. Celý dom má bohatú históriu a dýcha atmosférou Orientačných dní a pre slovenských školiteľov z Banskej Bystrice je celé dielo vo Fryštáku veľkou inšpiráciou. Práve vďaka otvorenosti a štedrosti priateľov z Fryštáku sa podarilo rozbehnúť tento úžasný projekt aj v Salezku.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.