Slovenskí exallievi si volili nové vedenie

(Žilina, 17. októbra 2023) – V sobotu 14. októbra sa v Žiline uskutočnilo valné zhromaždenie spojené s voľbami nového vedenia Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku. Za prítomnosti otca provinciála dona Petra Timka a delegáta pre saleziánsku rodinu dona Pavla Gracha si exallievi zvolili na nasledujúcich šesť rokov nového prezidenta, dvoch viceprezidentov, šiestich členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie.

Novým prezidentom sa stal Róbert Mruk z bunky Čierna Voda pri Bratislave, ktorý bol znova potvrdený do tejto služby po zvolení v práve ukončenom volebnom období. Viceprezidentom sa stal Jozef Pekľanský z Prešova a viceprezidentom GEX (pre mladých exallievov) Ján Synák zo Žiliny. Za členov výkonného výboru boli zvolení: Peter Bílik z Čiernej Vody, Michal Kĺč z Piešťan – zodpovedný za exallievov zo Šaštína, Ján Slíž a Ján Murín zo Žiliny, Radoslav Kriška z Prešova a Ján Mihál z Bardejova. Zaujímavosťou nového výkonného výboru spočíva v tom, že celé Slovensko má v ňom po prvýkrát rovnaké zastúpenie – traja zástupcovia za západ, sever/stred a východ.

Okrem volebnej časti sa exallievi spoločne modlili počas svätej omše za všetkých exallievov, diskutovali medzi sebou a počúvali sa navzájom. Hlavnou témou bola budúcnosť Združenia, forma ako zaujať mladých, ako zapojiť do aktivít pasívnych členov, ako byť ešte užitočnejší pre saleziánov a mladých a ako si pomáhať navzájom – ako to od exallievov chcel samotný don Bosco.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.