Slovenskí novici sa v Taliansku stretli s hlavným predstaveným

(Pinerolo, Taliansko, 27. mája 2014) – Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, a hlavný radca pre formáciu, don Ivo Coelho, sa pripojili k novicom zo saleziánskych noviciátov v Európe na ich stretnutí v noviciáte Monte Oliveto v Pinerolo 22. mája.

2014 05 27 ANS Novici1

Deň začal piesňami a videami, ktorými sa predstavili noviciáty Pinerolo, Genzano (Rím), Kopiec Wozniakow (Poľsko) a Poprad. Nasledovala svätá omša, ktorej predsedal don Ivo Coelho. V úvode pripomenul, že je dôležité počúvať Boha prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý stále dýcha v celej Cirkvi.

Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, dorazil o 12:30. Poobede sa prihovoril novicom a odpovedal na ich otázky.

2014 05 27 ANS Novici2

Novicom zdôraznil, aby zveľaďovali bratskú lásku a už od začiatku sa učili dôležitosti spolupráce. Dodal: „Vo svetle dnešnej situácie saleziánov v Európe si pamätajte, že predtým, než sa stanete súčasťou svojej provincie, budete saleziánmi sveta, volaní do služby chudobným a opusteným mladým ľuďom, kdekoľvek sa budú nachádzať.“

Hlavný predstavený tiež kládol dôraz na komunitu ako jednu z hlavných znakov Kongregácie. To znamená, že sa vždy musíme postarať o seba a svojich spolubratov, pretože, ako povedal, „len práca, na ktorú hľadíme ako na komunitnú, prináša najlepšie výsledky.“

Na záver povzbudil novicov – povedal, že ak prechádzajú saleziánskym formačným programom, je to preto, lebo rozoznali Boží hlas. Je to Boh a don Bosco, ktorým chcú povedať „áno“ navždy, stať sa saleziánmi, služobníkmi mladých. „Každý z nás,“ povedal hlavný predstavený, „je pozvaný do veľkej výzvy: žiť ducha dona Bosca medzi dnešnými mladými ľuďmi.“

Neskôr sa novici podelili so svojimi skúsenosťami z noviciátu a dojmami z príhovoru hlavného predstaveného. Don Fernández Artime potom predsedal večernej modlitbe. Stretnutie skončilo modlitbou ruženca v rôznych jazykoch. Večerné slovko ponúkol don Guido Errico, delegát pre formáciu z Talianska.

2014 05 27 ANS Novici3

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.