Slovenskí zasvätení dnes spustili nový portál rehole.sk

(Bratislava, 14. februára 2017) – Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

2017 02 14 rehole3

Jedným z cieľov pri realizácii projektu bolo tiež umožniť širšiu prezentáciu menším rehoľným spoločenstvám a všetkým zasväteným, ktorí často v ústraní a mimo uhla záujmu spoločnosti obetujú svoj život v prospech spoločného dobra všetkých. Tiež umožňuje spropagovať konkrétne projekty a získať pre ne podporu od tých, ktorí sa neváhajú pripojiť finančne či materiálne k odhodlaniu takmer 3000 zasvätených v práci na najrozličnejších dielach na Slovensku i na misiách.

2017 02 14 rehole1

Projekt zastrešujú Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku, prostredníctvom ktorých sa do projektu môžu zapojiť všetky inštitúty zasväteného života u nás. Obsah portálu priamo poskytujú a spravujú jednotlivé rehoľné inštitúty, čím je portál nielen unikátnym riešením, ale zároveň je zabezpečená aktuálnosť informácií, ktoré poskytuje. K dnešnému dňu sa na portáli prezentuje vyše 20 reholí, ďalšie inštitúty pribudnú neskôr.

Pod pojmom „zasvätený život“ v Katolíckej cirkvi sa rozumie spôsob života podľa evanjeliových rád (chudoby, čistoty, poslušnosti), na ktorý sa slobodne podujímajú veriaci sľubmi, alebo inými záväzkami, podľa vlastných pravidiel inštitútu, a takto sa špecifickým spôsobom spájajú s Cirkvou a s jej tajomstvom. Zasvätený život existuje v Cirkvi v najrozličnejších formách – od starobylých mníšskych foriem, viazaných na život v konkrétnom spoločenstve a kláštore, až po moderné sekulárne inštitúty, ktorých členovia pôsobia uprostred sveta a svoje zasvätenie žijú v bežných zamestnaniach a zvyčajných okolnostiach života.

Na portáli rehole.sk nájdete aj prezentáciu Saleziánov don Bosca.

2017 02 14 rehole2

Informoval: portál rehole.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.