Spoločenstvo Tymian a Domka pozývajú miništrantov do pôstnej aktivity

Saleziáni, Spoločenstvo Tymian a Domka – Združenie saleziánskej mládeže organizujú aj tento rok pre miništrantov a ich priateľov pôstnu aktivitu pod názvom PAMin.

Skratka zahrňuje skutočnosti, ktoré sú typické pre pôstne obdobie: pôst, almužnu a modlitbu. Novinkou je to, že ide o 100 výziev z každej oblasti, ktoré si môžu účastníci vybrať a plniť. Aby to zvládli, k dispozícii im budú mentori – sprievodcovia a povzbudzovatelia do konania výziev. Títo pozostávajú z kňazov, bohoslovcov, animátorov a iných duchovne skúsených ľudí.

„Číslo sto súvisí so storočnicou saleziánov – v roku 2024 slávia 100 rokov od príchodu na Slovensko. Cieľom aktivít je duchovne skrášliť mladých ľudí a upriamiť ich na to dôležité v živote. Povedané športovou terminológiou – pôst môžeme brať ako duchovný tréning. Treba zistiť, aká je moja duchovná kondička, odstrániť nadbytočné kilá, určiť si ciele a cvičiť, cvičiť, cvičiť. Posilňovňa je svet a výkonnosť sa opäť meria vo svete. Pre odvážnych borcov prekážok sú pripravené zaujímavé ceny,“ avizuje Jozef Luscoň, SDB.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.