Spolupracovníci sa budú modliť ruženec za pokoj vo svete

(Bratislava, 4. marca 2022) – Svetová rada ASC organizuje celosvetovú modlitbu všetkých saleziánov spolupracovníkov na svete za mier na celej zemi, najmä v aktuálnych situáciách vojny alebo iných typov prenasledovania (Ukrajina, Etiópia, Mjanmarsko, Venezuela…).

Modlitba ruženca sa uskutoční túto sobotu 5. marca 2022 o 14:30 nášho času s trvaním približne 60 minút.Sledovať ju môžete prostredníctvom youtubového kanálu.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.