Spomíname si na zosnulých saleziánov – aktuálny nekrológ

(Bratislava, 2. novembra 2015) – Spomedzi 231 doteraz zosnulých saleziánov zo Slovenska ich najviac pochádzalo zo Špačiniec, celkom 11. Prvý slovenský salezián zomrel ako študent – misionár v Čile, v roku 1917. Volal sa Imrich Lipták, pochádzal zo Šebastoviec a mal 22 rokov. Najviac slovenských saleziánov v jednom roku zomrelo v roku 1983. V tomto roku zosnulo až 9 saleziánov, z toho 4 v zahraničí. V najmladšom veku nás do večnosti predišiel salezián Augustín Košík. Zomrel vo svojom rodisku, v Červeníku, v roku 1918 ako 19-ročný. Až 9 saleziánov zomrelo v Ríme, medzi nimi aj Gorazd Zvonický, ktorý je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Viacerí saleziáni skonali na následky väzenia a mučenia za komunizmu, spomeňme Ľudovíta Žilku, Božieho služobníka Titusa Zemana či Jána Busa zo Žirian, ktorý umrel v Maďarsku roku 1957. Ako posledný zosnul don Anton Kyselý, v Novej Dubnici.

 

Smrť spolubrata  

Ťažko chorého spolubrata komunita podopiera intenzívnejšou láskou a modlitbou. Keď príde hodina, v ktorej má vrcholne dovŕšiť svoj zasvätený život, bratia mu pomáhajú k plnej účasti na Kristovom veľkonočnom tajomstve. Pre saleziána je smrť presvetlená nádejou, že vstúpi do radosti svojho Pána. A keď sa stane, že salezián umrie v práci za duše, Kongregácia dosiahla veľké víťazstvo. Spomienka na nebohých spolubratov spája v "láske, ktorá nikdy nezanikne", tých, čo ešte putujú, s tými, ktorí už odpočívajú v Kristovi.

(zo Stanov Spoločnosti svätého Františka Saleského čl. 54)

2015 11 02 zosnuli2

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.