Spoznajte dona Bosca vo večnom meste cez video-sprievodcu (+VIDEO)

(Rím, 10. februára 2021) – Don Bosco, ktorý ako Piemonťan sa hýbal niekde v strede medzi lojalitou k inštitúciám kráľovstva a bezpodmienečnou láskou k pápežovi, navštívil Rím celkom 20-krát. A to tak pred zjednotením Talianska ako aj po ňom, keď bol Rím vyhlásený za hlavné mesto kráľovstva. Celkovo strávil Don Bosco vo večnom meste takmer 2 roky. Nie je to málo, vzhľadom na možnosti prepravy a stav dopravných prostriedkov 19.storočia. Musel čeliť na jednej strane nedôvere cirkevných autorít, ale na druhej strane ho srdečne prijali ako pápež Pius IX., tak jeho nástupca Lev XIII.

K niektorým výnimočným udalostiam života dona Bosca došlo práve počas jeho mnohých ciest mimo Turína a Piemontu, z ktorých väčšina – dobrých 20 – viedla do Ríma.Prečo don Bosco tak často navštevoval toto mesto?- Z lásky k pápežovi.- Z lásky k Večnému mestu.- Kvôli schváleniu pravidiel Saleziánskej spoločnosti.- Kvôli menovaniu biskupov.- Aby šíril knižočky Katolícke čítanie.- Aby zadovážil prostriedky pre svoje rôzne diela.

Za dva roky času mal možnosť v „úzkom centre“ Ríma navštíviť veľmi veľa miest. Mnohé z nich dnes už, žiaľ, neexistujú, pretože boli zbúrané pri následnej rekonštrukcii mesta. Pre tých, ktorí chcú poznať miesta prítomnosti Svätca mladých, vznikol sprievodca, ktorý dostal postupne aj formu videa. Publikáciu „Un piemontese a Roma“ (Piemonťan v Ríme) pripravil don Michele Novelli. V obsahu sa záujemca stretne aj s úryvkami z diela „Memorie Biografiche“, ktoré sa vzťahujú na dané miesta. Tri časti sa venujú domom, kde bol don Bosco ubytovaný, miestam, ktoré najviac a veľmi rád navštevoval, a napokon možným saleziánskym domom v Ríme.

Pri príležitosti obnovy rímskych izbičiek dona Bosca v roku 2011 vznikla aj 15-minútová video verzia v taliančine a angličtine. Dnes, v čase pandémie, si tak možno pozrieť tieto miesta aj z pohodlia domova.Anglická verzia / Talianska verzia

ANS, OnMiSDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.