Spoznali sme Jánovo evanjelium i víťazov súťaže Bibliq

(Žilina, 26. júna 2023) – Online biblická liga Bibliq pozná víťazov druhého ročníka. Spolu 12 tímov zavŕšilo 4-mesačné úsilie z online časti súťaže a zmeralo si svoje biblické vedomosti na finálovom víkende v Žiline. Okrem súťažnej časti naživo upevnili svoje online priateľstvá, zábavnou formou prehĺbili poznatky z Písma a odskúšali si tvorivé biblické workshopy.

Až 200 mladých ľudí zo základných a stredných škôl, zo saleziánskeho aj mimosaleziánskeho prostredia, sa zapojilo do 2. ročníka Bibliqu. Vďaka inovatívnej súťaži spoznávali Jánovo evanjelium novým, ich veku prijateľným spôsobom. 50 z nich sa prebojovalo na Veľkú biblickú víkendovku.

Tvorcovia súťaže vnímali viaceré dôležité roviny – vedomostnú, spoločenskú aj tú duchovnú. „Cieľom bolo, aby poznatky zostávali v srdci. Aby sa v mladých tvoril vzťah k živému Slovu. To sa nám, myslím, podarilo. Dôkazom je horlivá účasť v základnej časti ako aj nadšenie a radosť z účasti na finále. Krásne je vidieť, keď tí, čo kedysi súťažili, sú už teraz animátori a na ich mieste s podobným nadšením stoja ich mladší nasledovníci,“ zhodnotil porotca Vlado Plášek, SDB.

Program finálového víkendu bol pestro vyskladaný – od zoznamovacieho večera, cez tímovú hru, vďaka ktorej sa prepojili účastníci z rôznych tímov, až po vedomostné finále. Nedeľné dopoludnie bolo venované workshopom, na ktorých sa účastníci mohli naučiť napríklad základy písania ikon, spoznali geografické a historické súvislosti Svätej zeme, skúšali si grécku kaligrafiu alebo sa zoznamovali s inšpiratívnymi príbehmi biblických žien. Víťazmi 2. ročníka ligy sa napokon stal tím Be a Light zo saleziánskeho strediska Bratislava – Mamateyova. „Úprimne povedané, výhru sme až tak nečakali, no zároveň sme dúfali, že sa čo najlepšie umiestnime. Veľmi milo nás to prekvapilo a cítili sme veľkú radosť a vďačnosť,“ hovoria víťazi a dodávajú: „Naučili sme sa pravidelnosti, tímovému duchu, keď sa nám nechcelo, pokračovali sme kvôli ostatným a veľmi dobre sme sa naučili Jánovo evanjelium. Budeme spomínať na pečenie nekvasených chlebíkov (smiech).“

Okrem zážitkov si odniesli aj mnohé cenné skúsenosti, s ktorými sa neváhali podeliť. Majú aj odkaz pre budúcich súťažiacich: „Nedovoľte, aby sa to stalo vašou povinnosťou. Kniha Genezis je veľmi rozsiahla a bude to náročné, no bude to o to zaujímavejší ročník. Najnáročnejšie je vydržať každý deň, ale zvládnete to.“

„Som veľmi vďačná za príležitosť moderovať Bibliq. Bolo pre mňa veľkým povzbudením vidieť také množstvo mladých ľudí, ktorým horí srdce pre Božie slovo a majú chuť objavovať jeho krásy. Ako povedal game master Miroslav Podstavek, SDB – všetci, ktorí sa zapojili už zvíťazili a ich cenou je poznanie Božieho slova,” hodnotí moderátorka Bibliqu Mária Sýkorová. „Zároveň by som chcela spomenúť aj celý organizačný tím a obrovské množstvo ľudí, ktorí za týmto projektom stáli – strom je totižto krásny, no bez koreňov by nebol,“ uzatvára Mária.

Informovala: Mária KrálikováFoto: Monika Golianová, FMA, Alexandra Tomanová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.