Deviatnik k donovi Boscovi - 6. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."


6. deň - Saleziánsky humanizmus

27. január - do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni

Zamyslenie:
V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“. Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro, milovať s rizikom, že to nemusí zvládnuť. A žiaľ nezvládol to... No Boh mu napriek tomu každý deň dáva šancu, aby našiel v sebe dobro, ktoré bolo do neho vložené.

Apoštolská rodina dona Bosca sa volá saleziánska, pretože je spätá so svätým Františkom Saleským. Jeho humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale sa zakladá na neochvejnej dôvere vo vnútornú dobrotu človeka, pretože ho miluje Boh a Boh ho povoláva ku kresťanskej dokonalosti. Don Bosco oceňoval všetko pozitívne, čo je zakorenené do života ľudí, do stvorených vecí, do udalostí dejín.

Bol presvedčený, že každý má nejaké dary, ktoré treba objaviť, uznať a oceniť. Vždy a za akýchkoľvek podmienok sa spoliehal na prozreteľnosť Boha, ktorého prijímal a miloval ako Otca.

Otázka:
Verím v dobro človeka, aj keď je poznače- ný dedičným hriechom?

Don Bosco:
Človek je úbohý nástroj Božej prozre- teľnosti. Je v Božích rukách a s jeho svätou pomocou robí to, čo sa páči Bohu.

Sväté písmo:
„A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ (Lk 13, 6 - 9)

Predsavzatie:
Budem sa dnes snažiť pozerať na ľudí, ktorých stretnem, Božími očami. Budem si všímať na nich ich dary a prednosti, najmä na tých, ktorí sú mi nesympatickí.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Podkategórie

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.