Staň sa aj ty saleziánskym misijným dobrovoľníkom

(Bratislava, 17. júna 2021) – Mnoho detí a mladých žije na ulici. Nemajú domov, možnosť chodiť do školy, nepoznajú pocit bezpečia. Sú chudobní, lebo nemajú nikoho, kto by im venoval svoj láskavý pohľad, svoju pozornosť.

Máš v srdci túžbu darovať sa v službe chudobným? Nevieš ako na to? Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta, spoznať novú kultúru a obetovať rok života mladým v núdzi, máme riešenie. Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo ťa pozýva k mladým ľuďom, ktorí nepotrebujú nič viac ako tvoj čas, záujem a tvoju radosť. Vydaj sa s nami na DOBROdružnú cestu, na ktorej dostaneš viac ako daruješ.

„Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“ Matka Tereza

Ak spĺňaš nižšie uvedené podmienky, môžeš sa prihlásiť do 10-mesačnej prípravy. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, a to najneskôr do 20. septembra 2021. Prvé prípravné stretnutie sa uskutoční v termíne 24. – 26. september 2021.

AKÉ PODMIENKY JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ?

● vek 20 – 30 rokov, môže byť výnimka

● dobré zdravie a fyzická kondícia

● angažovaný kresťanský život

● zmysel pre život v spoločenstve, pozitívny prístup vo vzťahoch

● absolvovanie ročnej prípravy (10 stretnutí) a ochota pracovať na sebe

● znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, španielsky, portugalský, ruský…)

● skúsenosť výchovnej práce s deťmi a mládežou

● odhodlanie darovať aspoň jeden rok v službe dobrovoľníka

● spolupodieľanie sa na finančných nákladoch dobrovoľníckej služby (víkendové stretnutia, letenka, očkovanie) 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.