Štatistické údaje ukazujú, že Slovensko je 14. v počte saleziánov na krajinu

(Rím, Taliansko, 16. februára 2017) – Popri rozličných aktivitách v saleziánskych spoločenstvách, školách a farnostiach je niekedy ťažké uvedomiť si, že sme skutočne súčasťou jednej celosvetovej "komunity". Jedným z jej najviditeľnejších znakov je mapa saleziánskych komunít – jednoduchá mapa sveta so všetkými saleziánskymi provinciami v 132 krajinách.

Po dvoch rokoch prešla mapa opäť úpravami, aby poskytla konkrétne informácie o stave saleziánov vo svete. Uvedené štatistiky boli aktualizované k 31. decembru 2016.

2017 02 16 ANS mapa

Na mape sú farebne označené krajiny, kde sú prítomní saleziáni a uvádza sa aj skratka provincie. Krajiny bez prítomnosti sú sivé. Nie vždy platí, že v jednej krajine je len jedna provincia (napr. Poľsko – 4 provincie alebo India, kde je až 11 provincií). Tiež je možné, že jednu provinciu tvorí viacero národov (napr. provincia Belgicko – sever a Holandsko alebo provincia Thajsko, Kambodža a Laos). Mapa tiež obsahuje dve prehľadné tabuľky so štatistickými údajmi. V prvej nájdete krajinu, provinciu, do ktorej patrí, od kedy sú v nej prítomní saleziáni, počet domov a počet saleziánov. Druhá uvádza provincie, sídlo provinciálnej rady, národy, ktoré do provincie patria a počet saleziánov.

Momentálne je na svete 14 777 saleziánov s doživotnými a dočasnými sľubmi, z toho 10 103 je kňazov, 1658 koadjútorov (saleziáni – laici), 2584 študentov a 432 novicov. Saleziánska kongregácia je prítomná v 132 krajinách, ktoré sú zoskupené do 88 provincií s 1892 saleziánskymi domami.

Najviac saleziánov sa nachádza v Indii (2692), v počte druhé je Taliansko s 2072 bratmi a tretie Španielsko (1011 saleziánov). Najväčšou provinciou v počte saleziánov je provincia Sevilla v Španielsku s 575 bratmi. Slovensko sa v počte bratov na krajinu nachádza na 14. mieste so 199 saleziánmi. Medzi provinciami je až na 28. mieste.

2017 02 16 ANS mapa Europa

Mapu si môžete bližšie pozrieť, ak si ju stiahnete vo veľkom rozlíšení tu.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.