Štefan Sándor v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho

(Rím, Taliansko, 31. októbra 2013) – Súčasťou osláv blahorečenia saleziána koadjútora Štefana Sándora, ktoré sa uskutočnilo v Budapešti 19. októbra, bola aj včerajšia svätá omša, ktorú slávil hlavný predstavený, don Pascual Chávez, v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Ríme. Medzi prítomnými boli maďarský veľvyslanec pri Svätej Stolici, Gábor Győriványi, hlavná predstavená saleziánok, matka Yvonne Reungoat a maďarský provinciál, don Béla Abraham, spolu s ďalšími saleziánmi a laikmi z Maďarska.

Hlavný predstavený v kázni znovu zdôraznil hodnotu svedectva najnovšie blahoslaveného brata nielen pre Maďarsko, ale pre celú Cirkev a kongregáciu.

Don Chávez sa odkázal na slová pápeža Františka a dôležitosť rodiny, pričom vyzdvihol dôležitosť odovzdávania ľudských a kresťanských koreňov novým generáciám, obzvlášť dnes: „Blahoslavený Štefan nám dnes dáva cenný odkaz a silnú pripomienku ochraňovať rodinu pred kultúrou, ktorá na ňu útočí a byť zahrnutý v podpore rodiny a svätosti kresťanského manželstva, ako to chcel Boh, náš Stvoriteľ.“

Tým, aký bol a prostredníctvom svojho svedectva ukázal Štefan Sándor ako mučeník dôležitosť vychovávateľa mladých, zdôraznil hlavný predstavený. Jeho príklad dnes povzbudzuje ďalších, aby boli vychovávatelia ako on, „s apoštolským zapálením, celistvým životným štýlom a bezpodmienečným dávaním samého seba“. Ukončil slovami: „Ako skutočný syn don Bosca dnes žiari na saleziánskom nebi, jasná hviezda osvetľujúca naše cesty a povzbudzujúca nás vytrvať v sprevádzaní mladých našej doby.“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.