Stretnutie koadjútorov vo Svite navštívili aj saleziánski novici

(Svit, 5. novembra 2021) – Počas tretieho októbrového víkendu sa vo Svite konalo stretnutie slovenských saleziánov koadjútorov. Cieľom pravidelných stretnutí, v rámci tzv. permanentnej formácie, je vytvoriť priestor na bratské podelenie sa, zdieľanie svojich životných skúseností, starostí aj radostí, ktoré so sebou prináša životné povolanie saleziána koadjútora. Konajú sa dvakrát do roka.

Súčasťou víkendu bola aj prechádzka k muflónom, spoločný čas modlitby, smiechu, stolovania, ale i formačný blok a diskusia pod vedením dona Pavla Dršku, zodpovedného za formáciu v slovenskej saleziánskej provincii. Jednou z tém stretnutia bolo tiež blížiace sa 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko.

V nedeľu doobeda navštívili koadjútorov aj saleziánski novici, spolu s ich magistrom donom Martinom Kačmárym. Stretnutie s koadjútormi bolo pre mladých mužov možnosťou dozvedieť sa viac zo života tejto špecifickej formy saleziánskeho rehoľného zasvätenia. Počnúc obdobím noviciátu a končiac večnými rehoľnými sľubmi majú stále možnosť zvažovať a rozlišovať, či nie sú Bohom povolaní práve na túto cestu, ktorá je súčasťou krásy saleziánskej kongregácie od čias dona Bosca až podnes.

Informoval: Michal Žák SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.