Stretnutie mužov na Mamateyke

(Bratislava, 26. marca 2019) – Na sviatok Zvestovania Pána sa v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej v Bratislavesa konalo veľké stretnutie mužov, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 chlapov.

Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou s ostatnými veriacimi, ktorej predsedal don Marián Valábek. Vo svojom hutnom príhovore poukázal na dôležitosť a poslanie rodiny v súčasnej historickej chvíli. Potom nasledoval samotný program pre mužov. Najprv don Štefan Turanský odvolávajúc sa na postavu svätého Jozefa poukázal na niektoré črty súčasného muža, ktorý je povolaný byť oporou svojej rodiny a svedkom evanjeliových hodnôt vo svete práce. Nasledovala práca v skupinách, v ktorých sa muži mohli podeliť so svojimi postrehmi a skúsenosťami.

Na záver nechýbalo dobré podomácky vyrobené a chladené pivo, vynikajúci guláš a dobrá mužská i priateľská atmosféra. Podľa direktora Milana Janáka prvé odozvy manželiek sú pozitívne. „V dobre začatých veciach treba pokračovať,“ zhodnotil don Janák.

Text a foto: Štefan Turanský SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.