Stretnutie provinciálnej rady ASC s ašpirantmi online

(Bratislava, 28. apríla 2020) – Tohtoročné stretnutie provinciálnej rady saleziánov spolupracovníkov a ašpirantov sa uskutočnilo formou video meetingu. Zúčastnilo sa ho jedenásť členov rady a osem ašpirantov.

Na úvod zaznel príhovor koordinátora a duchovné slovká delegátov. Nasledovalo stručné predstavenie sa všetkých účastníkov. Potom ašpiranti rozprávali ako prebieha formácia v ich stredisku a o ich zapojení do života strediska. Hodnotili tiež prípravu na vstup do združenia. Po týchto ťažiskových bodoch dostali informácie o ďalšom postupe na ich ceste do rodiny saleziánov spolupracovníkov a požehnanie na záver.

„Aj napriek vzdialenostiam a elektronickej príchuti stretnutia sme prežili obohacujúce chvíle a tešíme sa, že dobrý Pán nám posiela záujemcov o členstvo v našom združení, ktorí majú rodinného ducha a lásku k mladým,“ zhodnotili spolupracovníci.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.