Svätá Matka Tereza a jej odkaz saleziánom

(Vatikán, 7. september 2016) – V nedeľu 4. septembra uviedol pápež František Matku Terezu z Kalkaty medzi svätých, čím ju ponúkol ako vzor svätosti pre celý svet dobrovoľníckej služby. Je ženou a zasvätenou osobou našich čias, ktorá vedená Duchom stelesnila milosrdenstvo starostlivosťou o každú osobu, zvlášť o chudobných a bezbranných, ako o ľudskú bytosť a brata či sestru v Pánovi.

Matka Tereza sa niekoľkokrát stretla so saleziánmi. Za zmienku stojí stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 1984 medzi Matkou Terezou a členmi 22. generálnej kapituly, ktorú viedol vtedajší hlavný predstavený don Egidio Viganó. Tu je niekoľko pasáží z jej príhovoru pri tejto príležitosti. Slúžia ako jej odkaz kongregácii dnes.

2016 09 07 ANS matka tereza1

"Don Bosco mal veľkú lásku k chudobným. Vždy v nich videl Ježiša, veril Ježišovmu slovu. Vedel, nielen zo skutkov viery, ale aj z hlbokého presvedčenia, že to, čo robil pre chudobných mladých, robil pre samotného Ježiša… Čo ma najviac prekvapuje na mladých, je túžba modliť sa, a potom premeniť ich modlitbu na službu. Služba ako ovocie modlitby je skutočne veľmi dôležitá pre vás a pre nás…

Svätý Ján Bosco musí byť veľmi šťastný, že vidí svoju kongregáciu zachovávať lásku pre najchudobnejších z chudobných. Strážte si ju svojím životom a svojou prácou. Je to najväčší Boží dar pre vašu Spoločnosť – milovať chudobných a pracovať pre chudobných. Nenechajte nikoho a nič odlúčiť vašu lásku pre Krista od lásky k chudobným! Je také jednoduché nechať niekoho alebo niečo vziať vám radosť z lásky a služby chudobným. Sú najväčším darom Boha pre nás! Dnes nie je hlad len po mieri alebo chlebe… ale je aj hlad po tom, aby bol človek milovaný, aby cítil, že sa druhí zaujímajú… Prínos kňazov je prinášať mier a radosť, ktoré pramenia z lásky. Byť nahý nie je len o tom, nemať si čo obliecť. Je to tiež nedostatok dôstojnosti, strata čistoty, chýbajúci rešpekt: mnohí zachádzajú s chudobnými ako keby boli nič! … Sú hladní po láske a hladní po úcte. Ľudia často ani nemajú čas usmiať sa. Vo svete je mnoho utrpenia, presne preto, lebo každý je zaneprázdnený. To je dôvod, pre ktorý musíme byť prítomní svojimi modlitbami, učiť ľudí modliť sa, pretože rodiny, ktoré sa spolu modlia, spolu ostanú, a ak spolu zostanú, budú schopné mať sa navzájom radi ako Boh miluje každého z nich… Pomôžme jeden druhému modlitbou a obetou, aby sme mohli pokračovať v tom, že sme Božou láskou a súcitom pre všetkých, ktorí nás stretnú a aby sme boli schopní zdieľať s nimi radosť z lásky a služby Bohu."

2016 09 07 ANS matka tereza2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.