Svätosť priťahuje – don Bosco na Kalvárke

(Košice, 15. apríla 2013) – Niekoľko minút po štvrtej hodine popoludní v nedeľu 14. apríla prešlo bránou saleziánskeho strediska na Kalvárii nákladné auto. Nieslo náklad, na ktorý netrpezlivo čakalo niekoľko stoviek ľudí zhromaždených pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie. Do Košíc na Kalvárku prišiel don Bosco!

„Chcel by som sa ti poďakovať, don Bosco, za saleziánov, ktorí sa nechali inšpirovať tvojím duchom a vykonali v tvojom mene v Košiciach obrovskú prácu. Chcem ti poďakovať za dona Timka, za dona Kočíka a za ďalších, ktorí zanechali v mnohých hlbokú stopu, z ktorej sa môžeme radovať ešte dnes,“ zaznelo v príhovore direktora dona Pavla Dršku počas liturgie slova, ktorou sa začal pobyt dona Bosca na Kalvárii.

Adorácia za povolania bola nasledujúcim bodom programu a zároveň vstupom do týždňa modlitieb na tento úmysel. Prostredníctvom krátkych čítaní z evanjelií a zo životopisu dona Bosca doprevádzaných mládežníckym zborom sa mohli tak mladí zamyslieť na svojím povolaním. Dôležitosť spomenutej témy vyzdvihol aj provinciál saleziánov don Karol Maník svojím príhovorom počas večerných chvál: „Svätosť priťahuje! Dnes som bol svedkom ako jedna osoba do rúk arcibiskupa jasne vložila túžbu ísť zasväteným životom.“ Iným, ale rovnako silným podnetom bolo obnovenie sľubov saleziánov, sestier saleziánok (FMA) a saleziánov – spolupracovníkov. Ukázali tak, že žiť svoje povolanie naplno sa oplatí a stojí za to mu venovať určitú námahu.

Tak ako v iných mestách bol veľký záujem o individuálne uctenie relikvií a pôvodný program sa flexibilne upravil – don Bosco zostal spať na Kalvárke. Na úsvite sa zúčastnil spolu s veriacimi svätej omše a ranných chvál. Nasledovalo naloženie a vyprevadenie áut so slzami v očiach. Slzami viery a nádeje, že návšteva relikvií dona Bosca zasiala zrnká, ktoré urobia srdcia mladých šťastnejšími.

Informoval: Miroslav Podstavek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.