Svätý Jozef inšpiruje saleziánov, jeho meno nosí aj aktuálny provinciál

(Bratislava, 19. marca 2015) – Medzi hlavnými patrónmi Saleziánskej kongregácie je aj svätý Jozef. Saleziánske Stanovy uvádzajú v článku 9, že don Bosco „zveril našu Spoločnosť osobitným spôsobom Panne Márii, ktorú ustanovil za hlavnú patrónku, svätému Jozefovi a svätému Františkovi Saleskému, horlivému pastierovi a učiteľovi lásky.“

Don Bosco kázal svojim mladým i saleziánom vzývať svätého Jozefa s úmyslom jeho pomoci pre dobrú smrť, tiež keď ide o čnosť čistoty. Záležalo mu na tom, aby sa sviatok tohto patróna dobre oslavoval, chcel mu zasväcovať aj celý mesiac, nabádal tiež, aby medzi mladými vznikali Družiny sv. Jozefa.

Z pohľadu viac teologického o svätom Jozefovi môžeme povedať, že „jeho pokorné prijatie Božieho plánu v dejinách spásy, jeho neprestajné venovanie sa Ježišovi a Márii svojou prácou stolára, a jeho vplyv na výchovu dospievajúceho Ježiša – to sú dôvody, pre ktoré ho vzývame ako patróna, v úsilí prežívať naše povolanie a poslanie dnes.“

Mnohí saleziáni nosia toto meno, medzi nimi aj aktuálny provinciál don Jozef Ižold a provinciálny ekonóm don Jozef Sarnecký. Im aj ostatným saleziánom s týmto menom vyprosujeme na príhovor tohto svätého ochrancu a Ježišovho vychovávateľa hojnosť Božích milostí.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.