Svetové dni mládeže v Riu očami dobrovoľníka

(Rio de Janeiro, 6. august 2013) – Matthias je mladý Talian, ktorý vyrástol v saleziánskom oratóriu v La Spezia-Canaletto. Na Svetové dni mládeže do Ria sa rozhodol ísť sám, aby tam slúžil ako dobrovoľník. Stretli sme ho na letisku vo chvíli, keď sa pripravoval na návrat do Talianska a porozprával nám o jeho skúsenosti:

Toto je druhýkrát, čo som sa zúčastnil na SDM. Bol som v Madride ako pútnik, ale tentokrát som chcel ísť ako dobrovoľník, byť tak prínosom a zažiť SDM z iného uhla pohľadu. Úlohy, ktoré mi boli pridelené zahŕňali tlmočenie, navštevovanie skupín počas vyučovania katechizmu s ponukou všeobecnej pomoci. Bol som tiež súčasťou bezpečnostnej línie, ktorá udržovala dav v úzadí, aby sa pápež mohol ľahšie pohybovať… bola to nádherná skúsenosť!

Čo sa ti najviac páčilo na pápežovi?Čo majú ľudia na pápežovi najradšej je jeho jednoduchosť, priame posolstvá, ktoré odovzdáva a jeho spontánne poznámky v pravom saleziánskom štýle! Vďaka tomu, že je Juhoameričan, dostalo sa mu okamžitého prijatia. Mám ho veľmi rád. Pripomenul mi Jána Pavla II., keď vyzval mladých, aby riskovali byť šťastnými, vybrali si Krista a priniesli ho do celého sveta. Videl som ho aj v súlade s Benediktom XVI, ktorého prínos pre cirkev bol zásadný. Pápež Benedikt navždy ostane v mojom srdci.

Čo sa ti páči na saleziánskej charizme?Vyrastal som v saleziánskom oratóriu. Navštevoval som farnosť a zúčastňoval som sa slávností saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Ešte stále som učiteľom náboženstva a jedným z vedúcich letného kempu pre mladých ľudí. Pre mňa celá krása spočíva v tom, že každému prináša svätosť na dosah. Dáva mladým ľuďom šancu stať sa svätými.  

Čo si získal na SDM?SDM sú sami o sebe výnimočným zážitkom. Ako mi povedal jeden vojak, počas toho ako sme stáli v bezpečnostnej línii: „Tu je celý svet v mieri?“ A naozaj to tak bolo! Neboli tam žiadne národnostné rozdiely. Boli sme zjednotení, všetci bratia a sestry, ako sme v skutočnosti bratmi a sestrami v Kristovi. Počas SDM sa spoznáte s mnohými ľuďmi a zrazu vidíte, že v každodennom živote čelíte rovnakým problémom, ako mladí ľudia z úplne odlišných častí sveta a vidíte, že evanjelium sa dostalo všade. Bolo naozaj dojímavé vymieňať si suveníry.. a vidieť vieru mnohých mladých ľudí, ktorí majú omnoho väčšiu vieru než ja.

Budem si tiež pamätať lásku k pápežovi, ktorá tam bola všade prítomná. V Taliansku sme zvyknutí mať ho nablízku, a počúvať ho v televízii. Tu som videl množstvo ľudí plakať od dojatia. Pre nich to bola „extra výnimočná“ udalosť! Pohostinnosť, ktorú ľudia preukazovali obom, pútnikom aj dobrovoľníkom, bola taktiež neobyčajná. Bol som srdečne prijatý rodinou, ktorá bola chudobná. Postele boli tvrdé, nemali žiadnu teplú vodu, ale to málo, čo mali dávali úplne. Prinútilo ma to zamyslieť sa nad našou európskou spoločnosťou. Máme všetko, ale chceme viac a nikdy sa nedelíme s druhými. Na druhej strane, dovoľte povedať pravdu, ktorú povedal František – pravá radosť je skôr v dávaní ako v prijímaní.

ANS, mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.