Sviatok Nanebovzatia Panny Márie priniesol štyroch nových saleziánov

(Poprad 16. 8. 2012) – Sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v saleziánskej rodine niesol v duchu osláv. Po celom svete, ale i na Slovensku mladí muži vstúpili zložením prvých rehoľných sľubov medzi Saleziánov dona Bosca. 
 
Slovenská slávnosť sa odohrávala v Poprade, kde sa nachádza aj saleziánsky noviciát. Medzi členov Spoločnosti sv. Františka Saleského už môžeme pripočítať aj Jána Butkovského z Michaloviec, Daniela Holúbeka z Bratislavy, Jozefa Martineka z Košíc a Jozefa Peržeľa z Prešova.
 
Svätú omšu v Kostole sv. Jána Evanjelistu celebroval provinciál don Karol Maník za účasti viacerých bratov saleziánov, sestier saleziánok i saleziánov spolupracovníkov. Nechýbali ani mnohí mladí z „domovských“ stredísk nových saleziánov, ale i z Popradu.
 
Don Maník počas kázne povzbudil prítomných, ale najmä čerstvých rehoľníkov myšlienkami Svätého otca Benedikta XVI.: „Stali ste sa hľadačmi Boha. Hľadajte Boha, hľadajte ho medzi ľuďmi, medzi chudobnými. Spoznávajte Boha aj cez vlastnú skúsenosť, aby ste o ňom mohli hovoriť ďalej.“
 
Tiež hovoril o slovách hlavného predstaveného dona Pasquala Chavéza, ktoré povedal o povolaní: „Boh si pozýva každého osobne a je na nás, či mu odpovieme. Pretože naše rozhodnutie je úplne slobodné. Buď odmietneme pozvanie, alebo nie. A keď prijmeme, treba sa Bohu úplne dať, to je zanietenosť, to je evanjeliová radikálnosť.“
 
Na slávnosti prevládala príjemná, rodinná atmosféra, vytvorená plným kostolíkom, ale aj pohostením stráveným v noviciáte, kde sa momentálne ukončujú rok prebiehajúce stavebné práce a úpravy. Ako uviedol provinciál, noviciát sa vďaka prestavbe stal skutočným srdcom saleziánov, mnohí ho počas roka navštevovali a tak sa stal miestom ich stretávania.
 
Na záver zaželal saleziánskej spoločnosti, aby sa mohla každý rok na sviatok Nanebovzatia stretnúť pri príležitosti skladania prvej rehoľnej profesie. 
 
„Prvý dojem po slávnosti je vďačnosť. Vďačnosť za celý rok, vďačnosť tým, ktorí nás sprevádzali, za to, čo sme mohli zažiť. Miešajú sa vo mne pocity smútku, že musíme odísť, ale i radosť. Je to ťažké vyjadriť slovami,“ odpovedal Daniel Holúbek.
 
„Budúci rok  nás čaká veľa učenia, nielen z hľadiska vedomostí, ale aj učenie sa saleziánskemu životu v praxi.“ Tým, ktorí rozmýšľajú nad povolaním, odkazuje: „Nebojte sa. Ak sa vo svojom srdci pýtate na povolanie, zverte sa niekomu skúsenému, kto vám môže pomôcť.“
 
Noví saleziáni sa už počas augusta sťahujú z Popradu do Žiliny, kde budú absolvovať trojročnú formáciu a štúdium filozofie v ponoviciáte.
 
120817_sluby1.jpg
 
120817_sluby2.jpg
 
120817_sluby3.jpg
 
120817_sluby4.jpg
 
Text a foto: Terézia Liptáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.