Sviatok Nepoškvrnenej je dňom radosti pre celú saleziánsku rodinu

(Bratislava, 8. decembra 2022) – Panna Mária je už od čias dona Bosca našou sprievodkyňou a ochrankyňou a veríme, že sa špeciálne prihovára za celú saleziánsku rodinu.

Sviatok jej Nepoškvrneného počatia mal don Bosco v osobitnej úcte a je krásnou symbolikou, že práve tento deň sa považuje za narodeninový deň oratórií. 8. decembra 1841 sa totiž don Bosco v chráme Sv. Františka v Turíne stretol s Bartolomeom Garellim a začal ho učiť katechizmus.

Decembrový Titusday pripadol tento rok na rovnaký deň ako sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veríme, že s dvoma takýmito silnými orodovníkmi sa nám spoločne podarí vyprosiť množstvo nových povolaní. Večernú svätú omšu z Bratislavy, ktorú bude celebrovať don Marián Zachar, môžete sledovať na našom YouTube kanáli.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.