Tehlička pre misie je pripravená na spustenie

Tohtoročná novinka tímu Tehličky: Chceme vyzbierať milión.

Už tradičná pôstna aktivita Tehlička pre misie je pripravená na spustenie. V pondelok posielame materiály všetkým prihláseným. V utorok dopoludnia pripravujeme raňajky pre novinárov spojené s tlačovou konferenciou, popoludní začíname kampaň na Kamennom námestí v Bratislave a večer pokračujeme benefičným koncertom v UPeCe.

Témou tohto ročníka sú Deti ulice. Chceme ňou upozorniť na realitu života v chudobných krajinách a podporiť saleziánske misijné diela, ktoré sa im venujú. Zo všetkých sme vybrali štyri, ktoré dobre poznáme prostredníctvom našich slovenských misionárov alebo saleziánskych misijných dobrovoľníkov: Keňa, Angola, Južný Sudán a Azerbajdžan.

K výberu tejto témy nás viedla túžba zareagovať, ako aj skutočnosť, že v saleziánskej rodine prežívame rok výchovy. Chceme spolu s deťmi ulice, našimi mladými a donom Boscom povedať:

Chcete robiť dobré veci?Vychovávajte mladých ľudí.Chcete robiť lepšie veci?Vychovávajte mladých ľudí.Chcete robiť božské veci?Vychovávajte mladých ľudí.(don Bosco)

Dobrá výchova si žiada prítomnosť vzťahu dôvery. Vzťah dôvery si vyžaduje venovať druhému svoj čas. Uvedomujeme si, že deti a mladí sú v podstate na celom svete rovnakí. Viac ako po chlebe sú smädní a hladní po pravej ľudskej prítomnosti. Táto túžba zostáva často nevyslovená.

Mladí sa rozhodli počas tohto pôstu zapojiť mnohých ďalších rovesníkov, aby túto túžbu pomenovali a rozprávali o nej Slovensku. Vznikla iniciatíva Darca času, v ktorej sme si stanovili cieľ vyzbierať milión hodín venovaných deťom, mladým a blízkym.

Takto 8. ročník Tehličky bude obsahovať dve zbierky: .:zbierku EUR pre deti v Keni, Angole, Južnom Sudáne a Azerbajdžane,.:zbierku ČASU pre deti, mladých a blízkych tu na Slovensku.

Celú Tehličku sme vďaka zapojeniu mnohých mladých obohatili o ďalšie novinky:

Web www.tehlicka.sk, kde nájdete množstvo informácií a podporných materiálov, ako sú:

.:Aktivita pre deti – zošit na stiahnutie.:Duchovné obnovy, adorácie.:Krížové cesty.:Modlitba za deti ulice.:Podnety ku pôstnym kázňam.:Prezentácia o deťoch ulice.:Fotoprezentácia .:Krátky video dokument o realite života detí na ulici.

FB fan page: Forty for you s pôstnymi zamysleniamiAplikácia do mobilov: FORTY 4U – na stiahnutie pre Android aj iOS

V balíčku prihláseného realizátora Tehličky dostanete:Brožúrku: Deti ulice, informačný plagát, dolepovací plagát a nálepky tehličiek, nálepku na pokladničku, kalendár pre veľkú pôstnu aktivitu, vreckový kalendárik na 40 dní pôstu.

Túto aktivitu môžete ešte stále podporiť takto:1) Zaregistrujte sa na www.tehlicka.sk ako Realizátor tehličky a môžete s vašou skupinkou, triedou, stretkom prežiť pôst s Tehličkou. Následne vám zašleme všetky potrebné materiály. 2) Zapojte sa do kampane Darcu času. Zorganizujete sa viacerí a poďte do ulíc čistiť topánky a pozývať ľudí, aby sa stali aj oni darcami času pre svojich blízkych. 3) Pošlite finančný príspevok na účet verejnej zbierky: 262 085 26 41/1100 Prípadne každý deň pôstu sa pokúsite ušetriť 2€ a poslať SMS na číslo 877 s textom DMS TEHLICKA.

ĎakujemeTím Tehličky

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.