Téma: Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022

(Turín, 10. februára 2022) – V dňoch 13. – 16. januára sa v Turíne na Valdoccu uskutočnili v poradí už 40. ročník Dní spirituality saleziánskej rodiny. Prinášame slovenské preklady vybraných častí hlavného programu, svedectvá slovenských účastníčok a záznamy online prenosov:

Ukončenie roka dona Alberu 2021 – otvorenie roka Františka Saleského 2022don Ivo Coelho, hlavný radca pre formáciu

Okrúhly stôl (panelová diskusia) – Postava a charizma sv. Františka Saleskéhodon Michele Molinar, don Eunan McDonell, don Giuseppe Roggia, sr. Maria Grazia Franceschini, pani Vania De Luca

Homília hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho

Svedectvá slovenských spolupracovníčok, ktoré sa zúčastnili DSSR priamo v Turíne:- Katarína Holeková ASCBarbora Kubalová ASC

Predstavenie saleziánskej rodiny na Slovensku

Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022 – 13.1.2022

Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022 – 14.1.2022

Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022 – 15.1.2022

Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022 – 16.1.2022

Dni spirituality saleziánskej rodiny 2022 – Špeciál

Ján Ihnát SDB: Dôležitosť spirituality sv. Františka Saleského pre saleziánsku rodinu

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.