Texty pre modlitbovú pobožnosť za duchovné povolania s bl. Titusom Zemanom

(Bratislava 18. apríla 2018) – V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania pripravili Saleziáni dona Bosca materiál – Vigília pred nedeľou Dobrého Pastiera. Ide o meditácie a modlitby za duchovné povolania s blahoslaveným Titusom Zemanom. Autormi meditácií sú ThLic. Pavol Grach SDB a ThLic. Marián Valábek SDB. Materiál obshuje texty Svätého Písma, meditácie i prosby. Jeho súčasťou sú aj modlitby súvisiace s vyložením a s požehnaním Najsvätejšou sviatosťou.

Vďaka blahorečeniu mučeníka za duchovné povolania minulý rok je tu príležitosť modliť sa spolu s ním (podľa možnosti vystaviť k úcte aj jeho relikviu), uvažovať nad jeho obetou a prosiť ho za orodovanie.

Texty môžu byť použité vo farnostiach ako aj v rehoľných komunitách, celé, alebo len niektoré vybraté časti.

Materiál vo formáte PDF je možné stiahnuť na webovej stránke.

2018 04 18 vigilia

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.