„Titus dovidel až do neba, preto mal silu prekonať ťažkosti.“ Vo Vajnoroch oslávili 50 rokov od jeho narodenia pre večnosť

(Vajnory 9. januára 2019) – „Mučeníctvo je najvyššie nebeské vyznamenanie, dar, ktorý udeľuje Boh len niektorým vyvoleným“, vyhlásil na úvod slávnostnej kázne salezián Jozef Luscoň pri svätej omši vo Vajnoroch. V utorok večer tam oslávili 50 rokov od smrti mučeníka za duchovné povolania blahoslaveného Titusa Zemana. Slávnosti v Kostole Sedembolestnej Panny Márie predsedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold, s ním koncelebrovalo do dvadsať kňazov. Medzi veriacimi nechýbala provinciálka sestier saleziánok sr. Monika Skalová, saleziáni ponovici zo Žiliny, ale aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, Exallievov dona Bosca a samozrejme mladých. Niektorí miestni veriaci prišli na liturgiu napriek chladnému počasiu v miestnych krojoch.

„Niekedy prílišný dôraz na mučeníctvo zatieni pohľad na ľudskosť i na nádherné duchovné vlastnosti, ktoré náš blahoslavený mal,“ pokračoval vo svojej homílii don Luscoň. „Máme príklady, v ktorých sa don Zeman prejavil ako človek, ktorý bol priamy, srdečný, húževnatý, pracovitý, nadšený, zbožný, veľkodušný obetavý, všímajúci si druhých okolo seba.“

2019 01 09 oslavy tz1

A pokračoval: „Don Teplan, ktorý s Titusom študoval v Ríme na Gregoriánskej univerzite, vydal svedectvo, že počas zimných dní mu daroval teplé prádlo (spodky). Don Šipkovský svedčil, ako v Trnave Titus ukrýval židovského mladíka. Šenkvičania zase spomínajú, ako don Titus po škole vodil deti na zamrznuté pláne pod Modrou, kde sa spolu korčuľovali a on ich ťahal ako rušeň vláčik. Takýchto milých spomienok na dona Titusa je veľa a potvrdzuje to, že srdce nášho blahoslaveného tĺklo v rytme saleziánskeho ducha.“

V záverečnej časti príhovoru zaznela praktická otázka: Čo sa dá od dona Titusa zobrať si do života? Don Luscoň zhrnul odpoveď v týchto myšlienkach: „Predovšetkým nás don Zeman inšpiruje, ako vidieť svoj život za hranice pozemskej existencie. Obrazne povedané, náš blahoslavený dovidel až do neba. V tom bol úžasný a to mu pomáhalo prekonávať ťažkosti.“ Napokon kazateľ pripomenul, že dona Titusa vzývame ako patróna duchovných povolaní. „Bratia a sestry, všímajte si svoje deti doma a pripravte im nebeskú kariéru. Nielen tu pozemskú, kde mnohí chcú mať z detí celebrity a po krátkej chvíli nič z toho nezostane! Používajme zvyšok sedliackeho rozumu, ktorý nám ešte zostal, a myslime na večnosť. A majme nadšenie za dobro druhých. Tu a teraz.“ Napokon zaznela z úst kazateľa aktuálna poznámka: „V spoločností beží anketa o tom, kto je najväčší Slovák. Je smutné, že ani jeden z našich slovenských blahoslavených sa do zoznamu nedostal. A práve títo preniesli hodnoty, vieru, z ktorých my teraz žijeme. O čo tu ide? Až tak skoro sme zabudli na tých, z ktorých obiet žijeme?“

Slávnosť v priamom prenose priniesla Televízia Lux a naživo ju sprostredkovala aj na Facebook-u, čím umožnila mnohým ďalším veriacim mať účasť na tejto slávnosti.

rhsdb, foto Nikolai Chirkov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.