Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník

XYZ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus elit quis nisl vehicula, ac mattis nulla suscipit.

ÚvodPriebeh procesu blahorečenia Titusa ZemanaŽivotopis Titusa ZemanaAktuality Titusa Zemana
ÚvodPriebeh procesu blahorečenia Titusa ZemanaŽivotopis Titusa ZemanaAktuality Titusa Zemana

Rozhovor s vicepostulátorom diecéznej fázy o priebehu celého procesu blahorečenia priniesol 27. februára 2017 Vatikánsky rozhlas.

26. februára 2010 sa uskutočnilo v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulskej ulici verejné otváracie zasadanie diecéznej fázy procesu blahorečenia dona Titusa Zemana. / Fotogaléria

2. septembra 2010 sa vo Vajnoroch, v rodisku Božieho služobníka dona Titusa Zemana, konala exhumácia jeho telesných pozostatkov. Súhlas k exhumácii v diecéznej fáze procesu blahorečenia dal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý zároveň menoval Tribunál na čele s biskupským delegátom JCDr. Jozefom Kempom.

7. decembra 2012 sa uskutočnilo verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu, ktorým skončila fáza prvého stupňa blahorečenia saleziána Titusa Zemana. Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu sa dokumenty obsahujúce svedectvá, historické správy či lekárske posudky v najbližších dňoch dopravia do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých.
Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. O ich sprievod sa postaral don Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy procesu blahorečenia, ktorý zložil prísahu do rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

28. júna 2013 sa Kongregácia pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadaní vyjadrila k materiálom v kauze slovenského saleziána dona Titusa Zemana. V liste, ktorý zaslal prefekt Kongregácie kardinál Angelo Amato sa uvádza, že v ten deň bol vydaný dekrét o právnej platnosti diecézneho skúmania v prípade života a mučeníctva pre vieru Božieho služobníka Titusa Zemana SDB (1915-1969). Kongregácia potvrdila, že materiály zozbierané počas prác na kauze v Bratislavskej arcidiecéze na Slovensku v priebehu necelých troch rokov sú platné a bezchybné. Po tomto dekréte už bola na Kongregáciu podaná aj žiadosť o vymenovanie relátora, čiže osoby, ktorá bude pripravovať tzv. Positio, súhrnný dokument pre ďalšie skúmanie.

5. januára 2014 udelila Kongregácia pre kauzy svätých Titusovi Zemanovi titul Božieho služobníka s povesťou mučeníka.

8. júna 2015 navštívil hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Oficiálne mu predstavil a odovzdal Pozício o mučeníctve (Positio super martyrio) slovenského saleziána Božieho služobníka Titusa Zemana. Hlavného predstaveného sprevádzali aj generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor kauzy Božieho služobníka don Jozef Slivoň. Relátorom pre Pozício Božieho služobníka s povesťou mučeníka dona Titusa Zeman bol páter Zdzisław Kijas, OFM Conv., a spolupracovníčkami Maria Zanet a Helena Barátová.

7. apríla 2016 sa konzultačná komisia teológov zaoberala Pozíciom a mučeníctvom Titusa Zemana a vyjadrila svoje pozitívne stanovisko.

21. februára 2017 komisia kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadnutí prerokovala kauza mučeníctva slovenského saleziána Titusa Zemana. Členovia komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dona Titusa dostal ku svojmu zavŕšeniu.

27. februára 2017 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých, aby vydala dekrét o mučeníctve dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského.

Blahorečenie Titusa Zemana sa uskutočnilo v Bratislave 30. septembra 2017.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.