Titus Zeman zavítal aj medzi žiakov na Orave

(Sihelné, 13. septembra 2017) – Na Cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom sa začiatkom školského roka uskutočnila videoprojekcia o mučeníkovi Titusovi Zemanovi. Spolu s prednáškou, ktorú dopĺňali umelecké artefakty, priblížili žiakom duchovný život dona Titusa.

Školu navštevuje vyše 400 mladých a všetci, okrem prvákov, vyše hodiny a pol sledovali výklad popretkávaný príbehmi zo života budúceho blahoslaveného v podaní saleziána Jozefa Luscoňa. "Dnešná sloboda je vybojovaná vďaka veľkým obetám Kristovi verných kňazov i obyčajných veriacich. Máme v Cirkvi hrdinov, treba o nich vedieť, lebo oni patria do našej rodiny a duch sa zapaľuje od ducha!" povedala riaditeľka školy Margita Borová.  Veriaci zo Sihelného sa pod vedením miestneho farára chystajú pricestovať do Bratislavy, aby sa osobne zúčastnili blahorečenia a ďalšie prednášky o novom blahoslavenom zaznejú aj v rámci odpustových kázni.

Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.