Tretia časť svedectiev Don Bosco medzi nami

(Bratislava, 22. marca 2013) – V cykle svedectiev Don Bosco medzi nami pokračujeme aj tento týždeň v poradí tretím videom. V ňom sa Vám prihovorí Alžbeta Sárkozyová FMA.

Už to nie sú ani tri týždne do dňa, kedy relikvie dona Bosca privítame v každom stredisku na Slovensku. Ak sa aj Vy chcete pripraviť na toto stretnutie, pozrite si video, v ktorom nájdete odpoveď na otázku, kto je don Bosco pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

Ďalšie  svedectvo bude na stránke už najbližší piatok. Predchádzajúce videá nájdete na https://saleziani.sk/video.

Tím Don Bosco media

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.