Tvár dona Bosca na predmestí mesta Foggia

(ANS, Foggia, 12. decembra 2019) – V priebehu niekoľkých dní získala prázdna stena paneláku vo Foggii, neďaleko miestneho saleziánskeho strediska, novú spoločenskú hodnotu a význam. Na podnet hlavného domu saleziánov tam vytvoril pouličný umelec Jorit Ciro Cerullo z Neapola veľký nástenný obraz tváre dona Bosca. Skrášlil tým okrajovú časť mesta a zároveň dal do pozornosti príťažlivý pohľad svätca mladých.

„Ak sa chceš stať dobrým, rob tieto tri veci a všetko pôjde dobre: radosť, štúdium, zbožnosť. Je to skvelý program, ktorý ti umožní žiť šťastne!“ Pri svojom stvárnení dona Bosca na múre vo Foggii začal Jorit od tohto slávneho výroku dona Bosca. A nielen v tom zmysle, že v tejto vete našiel inšpiráciu: ako obvykle, pred vytvorením nástenných portrétov, ktoré ho preslávili, vytvoril najprv „cementové plátno“ s výrokom osoby, ktorú plánoval namaľovať, a plátno následne prekryl maľbou. Týmto spôsobom nástenná maľba obsahuje nielen obrazne, ale aj doslovne posolstvo dona Bosca pre mladých, posolstvo platné v každom čase a vo všetkých zemepisných šírkach.

Prácu začal v piatok 29. novembra tak, aby mohol byť obraz slávnostne inaugurovaný v nedeľu 8. decembra, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatie Panny Márie.

Jorit Ciro Cerullo, narodený v Neapole v roku 1990, známy jednoducho ako „Jorit“, je dnes jedným z najznámejších umelcov pouličného umenia na svete. Umelecky vyvinul obrazový štýl a špecializoval sa na stvárnenie gigantických realistických portrétov, ktoré nesú aj sociálny odkaz v myšlienke, ako aj vo výbere miesta, kde sú umiestnené: na okraji mesta, vonku, použiteľné pre všetkých zadarmo.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.