U saleziánov sa na Štefana koledovalo

(Galanta-Hody, Bratislava, 3. januára 2024) – Koledníci Dobrej noviny pozvali na sviatok sv. Štefana veriacich galantskej farnosti do kaplnky saleziánskeho domu v Hodoch, kde sa konala jasličková pobožnosť spojená so zbierkou na rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

Túto ľudovú pobožnosť, vychádzajúcu z radostnej evanjeliovej správy o narodení Ježiša Krista, koledníci poňali v duchu ľudovej kultúry. Podarilo sa im tak urobiť v dnešnom uponáhľanom svete krásnu hudobnú zastávku plnú ľudových kolied, vianočných piesní a vinšov v podaní farníkov, ktorá prepojila všetky vekové kategórie.

Po skončení pobožnosti oslávili všetci príchod Ježiša Krista na svet ako jedna veľká rodina – pri veselej muzike, teplom punči a koláčikoch. „Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili zbierku Dobrej noviny a aj tým, ktorí sa zapojili do koledovania,“ odkazujú koledníci.

Koledovanie Dobrej noviny neobišlo ani bratislavskú Mamateyku. Na druhý sviatok vianočný sa koledníci vybrali do rodín. Zišlo sa ich päť dospelých a dvanásť detí. Koledovanie viedla saleziánka Martina Škvareninová a pripojil sa aj salezián don Róbert Flamík.

Navštívili spolu sedem rodín, saleziánov a vykoledovali sumu 920 eur, ktorá poputuje na podporu vzdelávacieho centra sv. Petra Clavera v Južnom Sudáne.         Informovala: A. Šlachtovská, D. Čepelová, FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.