U saleziánov v Košiciach sa stretlo 27 miestnych rehoľníkov

(Košice, 4. decembra 2013) – 2. decembra sa v košickom saleziánskom stredisku na Troch hôrkach uskutočnilo stretnutie rehoľníkov pôsobiacich v meste. Zúčastnilo sa ho 27 rehoľníkov: augustiniáni, dominikáni, jezuiti, premonštráti a saleziáni.

Stretnutie sa začalo poobede športom. V ponuke boli: futbal, stolný tenis a kalčeto. V podvečernom zápase sa proti sebe na ploche postavili kňazi vs. spolubratia vo formácii. Po strhujúcom zápase bol výsledok prekvapujúco 5:5.

Po športovom výkone, dosahujúcom strop ľudských a rehoľných možností, nasledovala spoločná večera. Ruka v ruke s ňou prišiel aj priestor na zoznámenie (či opätovné stretnutie sa), zábavu, zážitky a vtipy typu: „Stretne dominikán saleziána… .“ Druhé stretnutie košických rehoľníkov sa ukončilo spoločnými vešperami a večerným slovkom, ktoré obsahovalo posolstvo svätého otca rehoľníkom.

Informoval: Ján BendíkFoto: Peter Majerčík

Zdroj: www.kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.