Účastníci Mediálnej školy sa zamerali na fotografiu

(Bratislava, 14. marca 2014) – O obľúbenosti bulváru netreba nikoho dlho presviedčať. Veľké fotografie, pútavé nadpisy a lákavé komentáre pod fotkami si priťahujú čoraz väčšiu pozornosť čitateľov, vďaka ktorým patrí bulvár k najpredávanejším denníkom na Slovensku. Účastníci Mediálnej školy sa 7.-9. marca pozreli na problematiku bulváru však trošku kritickejšie. Hlavnú líniu Mediálnej školy, ktorú zastrešuje Laura, združenie mladých, na druhom kurze tvorila fotografia. Účastníci sa pod vedením lektora Vladimíra Škutu oboznámili s portrétnou a reportážnou fotografiou. Teoretické poznatky si potom osvojovali v centre Žiliny, kde sa snažili zachytiť život ľudí v meste. Lektor bol nádejným fotografom k dispozícii celý víkend a konzultáciami im pomáhal zlepšiť techniku aj štýl ich práce. „Kurz fotografovania bol pre mňa veľmi aktuálny. Doma máme už dlho kvalitný foťák, ale nikomu z nás nenapadlo vypnúť automatiku a fotiť manuálne. Takto môžu byť fotky omnoho kvalitnejšie,“ vysvetlila účastníčka Ivana Németová.

Praktickú časť o fotografii doplnila simulovaná hra tlačovej konferencie, v ktorej si účastníci vyskúšali rolu bulvárneho novinára a celebrity. „Uvedomujeme si dôležitosť kritického myslenia pri prijímaní mediálnych obsahov, preto praktické zručnosti, ktorým sa účastníci na kurzoch učia dopĺňame aj o aktivity rozvíjajúce túto oblasť,“ doplnila Monika Čižmárová, manažérka Mediálnej školy.

„Páči sa mi vzdelávanie touto formou. Spestruje to môj študentský život. Domov som sa vždy vrátila s novými informáciami a poznatkami, ktoré môžem ďalej zužitkovať v školskom i v súkromnom prostredí,“ povedala spokojná účastníčka Skarlet Györgyová..

Pre účastníkov druhého víkendového kurzu s názvom „ŽIJEM“ organizátori pripravili ďalšie dva kurzy, ktoré budú rozvíjať tak ich praktické zručnosti ako aj ich kritické myslenie: •    kurz „TVORIM“ – zameraný na sebaprezentáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu a tiež na reklamu a jej vplyv na prijímateľov •    kurz „DÁVAM“ –  tvorba audiovizuálneho diela, dramaturgia a scenáristika  

Popri prvom ročníku prebiehajú zároveň aj druhácke kurzy. Najbližší, pre druhákov zároveň aj posledný kurz, bude v Žiline 28. – 30. marca. Záverečným výstupom už piatych absolventov MeŠ-ky bude natočenie krátkeho filmu.

Fotoalbum z II. kurzu „ŽIJEM“ si môžete pozrieť na facebooku Mediálnej školy.

Júlia Čižmárová PR manažérka Mediálnej školy

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.