Účastníci tretieho kurzu Mediálnej školy opäť pokročili v mediálnej gramotnosti

(Žilina, 30. októbra 2014) – Dizajn, grafika, reklama a vystupovanie pred kamerou. Štyri oblasti, ktoré tvorili náplň pozmeneného tretieho kurzu Mediálnej školy, ktorá sa uskutočnila 24.-26. októbra v Žiline.

Dvojročný projekt, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých, už niekoľko rokov poskytuje mladým ľuďom neformálne vzdelávanie v oblasti mediálnej tvorby i jej analýzy.

„Cieľom Mediálnej školy nie je iba odovzdávať praktické vedomosti a zručnosti, ale spolu s mladými účastníkmi sa zamýšľať nad fungovaním mediálneho sveta, nad princípmi, ktoré ovplyvňujú mediálnu produkciu a tvorbu mediálnych obsahov,“ vysvetlila Alžbeta Hrušovská, koordinátorka Mediálnej školy.

Aj preto v bloku o reklame účastníci diskutovali o manipulatívnych technikách používaných v reklame, o umiestňovaní reklamných produktov vo filmoch (tzv. product placement) i o sťažnostiach na Radu pre reklamu. Kritike sa nevyhli ani súčasné predvolebné bilbordy.

Spolu s lektorom sa v grafických blokoch účastníci zamerali najmä na tvorbu vizuálov – plagátov, bannerov a vizitiek. „Uvedomujem si, že som v podstate vzdelával svoju konkurenciu. Ale keďže ma grafický dizajn fascinuje, som rád, že som mohol školiť na tomto kurze. Zároveň som aj ja mohol profesionálne trochu podrásť a pričiniť sa k zlepšeniu vizuálnej a dizajnovej stránky nášho okolia,“ povedal Šebo, lektor blokov o grafike.

Mediálny tím organizuje kurzy v spolupráci so sestrami saleziánkami a saleziánmi. U mladých ľudí sú veľmi obľúbené: „Je vždy skvelé stretnúť ľudí, ktorí majú rovnaký zápal a ešte k tomu za účasti trpezlivých lektorov. Okrem toho mi tento víkend pomohol aj duchovne,“ povedal Lukáš, jeden z účastníkov.

Účastníkov tretieho kurzu čaká v marci posledný absolventský kurz, na ktorom budú tvoriť  svoj záverečný videopríbeh. Organizátori dúfajú, že osvojené zručnosti absolventom pomôžu nielen pri ich činnosti v strediskách, ale aj pri uplatnení sa na trhu práce.

Informovala: Júlia Čižmárová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.